Memorandum o spolupráci při výkonu členství ČR v ELI ERIC podepsáno

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Michael Prouza podepsali dne 20. ledna 2021 memorandum o vzájemné spolupráci při výkonu členství ČR v právnické osobě ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Slavnostní akt podpisu memoranda o spolupráci se odehrál v prostorách českého pilíře výzkumné infrastruktury ELI – ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy, které se stanou i hostitelem statutárního sídla právnické osoby ELI ERIC. ČR se tak nejen vůbec poprvé stane hostujícím státem statutárního sídla konsorcia ERIC, ale i celosvětovým centrem laserové fyziky a laserových technologií a jejich aplikací. Definitivní formální ustavení právnické osoby ELI ERIC ze strany Evropské komise se očekává v průběhu měsíce února/března 2021.

Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines

Ustavením právnické osoby ELI ERIC dosáhne ČR dalšího z významných milníků v agendě výzkumných infrastruktur. ČR se dosud zapojila do 14 konsorcií evropských výzkumných infrastruktur ERIC a účastní se i dalších 8 mezinárodních výzkumných organizací. Vůbec poprvé však bude ČR hostit statutární sídlo konsorcia ERIC. Memorandum, jež jsme dnes s paní předsedkyní Evou Zažímalovou a panem ředitelem Michaelem Prouzou podepsali, je ztvrzením pokračování intenzivní spolupráce našich třech institucí na realizaci projektu ELI. Velice si vážím práce a enormního zaujetí všech, kteří se na něm podílí. Díky Vám bude moci být konsorcium ELI ERIC již velmi brzy představeno evropské a celosvětové odborné i laické veřejnosti a s jeho ustavením výzkumná infrastruktura ELI naplní jednu z dalších etap svého životního cyklu. Věřím, že budeme v Dolních Břežanech u Prahy a Szegedu hostit ty nejlepší laserové experimenty na světě, vedoucí nejen k průlomovým vědeckým poznatkům, avšak i k novým technologiím adresujícím významné socioekonomické výzvy 21. století.“, uvedl ve svém úvodním projevu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Podpis memoranda o spolupráci při výkonu členství ČR v ELI ERIC

Podpis memoranda o spolupráci ztvrzuje dlouholeté úzké partnerství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. při implementaci projektu výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v ČR a ustavování mezinárodní právnické osoby, konsorcia ELI ERIC, které bude centrálně řídit nejen český pilíř výzkumné infrastruktury ELI – ELI Beamlines, ale i maďarský pilíř ELI Attosecond Light Pulse Source (ELI ALPS). Zakládajícími členy konsorcia ELI ERIC se společně s ČR a s Maďarskem stanou dále i Itálie a Litva. Se statutem zakládajícího pozorovatele vstoupí do konsorcia ELI ERIC Německo a Bulharsko, s výhledem plného členství v horizontu nadcházejících 3 let. Do té doby se očekává postupné rozšiřování konsorcia ELI ERIC i o další evropské, jakož i mimoevropské státy, jak bude postupně rozšiřována uživatelská komunita výzkumných infrastruktur ELI Beamlines a ELI ALPS.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (vpravo), předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová (uprostřed) a ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Michael Prouza (vlevo)

Napomoci k naplnění těchto ambicí má mj. i projekt IMPULSE, financovaný Evropskou komisí ze zdrojů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020, jenž za účasti 15 výzkumných institucí z 10 evropských států podpoří integraci pilířů výzkumné infrastruktury ELI v rámci právnické osoby ELI ERIC částkou dosahující výše takřka 20 mil. EUR. Samotné provozní náklady výzkumné infrastruktury ELI, zahrnující pilíře ELI Beamlines a ELI ALPS, budou v uvedeném období konvergovat k hodnotě 50 mil. EUR ročně.

Inaugurace nové bio-laboratoře ELI Beamlines

ELI je projektem celosvětově nejvýznamnější laserové výzkumné infrastruktury, která umožní realizaci špičkových vědeckých experimentů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu napříč vědními obory a vývoj pokročilých technologií a průmyslových aplikací. Konstrukce pilířů výzkumné infrastruktury ELI bude brzy dokončena, přičemž dílčí technologické celky ELI jsou uváděny do provozu a zpřístupňovány pro uživatele jak z výzkumné, tak i z inovační komunity. Ustavení právnické osoby ELI ERIC, díky jejímu modelu financování, zabezpečí dlouhodobě udržitelný provoz, jakož i další investiční rozvoj výzkumné infrastruktury ELI a zpřístupní její experimentální zařízení celosvětové uživatelské komunitě. Realizace projektu výzkumné infrastruktury ELI v ČR a v Maďarsku jako nových členských státech EU přispívá mj. k vyrovnávání rozdílů ve výzkumné a inovační výkonnosti v Evropě a přispívá k posilování soudržnosti v rámci Evropského výzkumného prostoru a Evropské unii jako celku.

János Hajdu, nositel Gregori Aminoffovy ceny