Podnikatelský inkubátor CERN je v ČR o krok blíže k realizaci

Na spolupráci na vzniku Podnikatelského inkubátoru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v ČR se dohodly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci Memoranda, které bylo podepsáno dne 3. prosince 2020. Hlavní rolí Podnikatelského inkubátoru CERN (CERN BIC CZECH) bude podpora využití znalostí a technologií CERN při rozvoji a růstu začínajících českých podniků a podpora vývoje produktů s vysokou přidanou hodnotou.

V rámci CERN BIC CZECH bude česká strana zajišťovat vyhledávání (scouting) vhodných firem (start-upů) a projektů k inkubaci, samotnou inkubaci, jakož i další poradenství související s rozvojem inkubovaných firem. Inkubované firmy budou moci čerpat také přímou finanční podporu. CERN inkubovaným podnikům nabídne možnost technických návštěv ve svých zařízeních, určitý počet konzultačních hodin a zvýhodněný přístup ke znalostem, technologiím, licencím a patentům CERN. Spuštění CERN BIC CZECH, zveřejnění detailních podmínek účasti a podmínek výzvy se předpokládá v prvních měsících roku 2021.

Studie CERN potvrzují, že znalosti z CERN nacházejí uplatnění v různých oblastech – od medicíny přes IT, energetiku či letectví až po FinTech (finanční technologie). Naším cílem je ještě více podpořit přenos znalostí z CERN do ČR a urychlit jejich využití českými firmami. Chceme také ukázat, že technologie a znalosti ze základního výzkumu mohou najít rychlé uplatnění na trhu.” uvedl náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček.

České firmy a vědci se na přenosu znalostí CERN podílejí již v současnosti. Hlavním příkladem jsou detektory částic Medipix, do jejichž vývoji se zapojili také čeští vědci, a které využívají české firmy ADVACAM (zobrazovací technologie s využitím v různých oblastech), InsightART (rentgen pro inspekci a ověřování pravosti uměleckých obrazů) anebo Jablotron (částicová kamera pro školní experimenty). Dalším příkladem je nedávný prodej licence na použití patentu na generaci speciálních optických strukturovaných svazků (laseru), na jehož vývoji se v CERN výrazně podíleli vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., nizozemskému start-upu k využití při vývoji technologií pro telekomunikační síť nové generace.

CERN je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje, která je zaměřena na zajištění provozu největší světové laboratoře v oboru částicové a jaderné fyziky. ČR je členskou zemí CERN od roku 1993, resp. Československo od roku 1991. CERN v současnosti sdružuje 23 členských států. Příspěvek ČR do CERN činí ročně přibližně 12,5 mil. CHF (tj. cca 300 mil. Kč), přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT, které je rovněž gestorem členství ČR v CERN.

Experiment ATLAS

Aktuality