ČR získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších superpočítačů na světě

Podpisem dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), společným podnikem EuroHPC a finským CSC – IT Centre for Science se ČR připojila k dalším 9 evropským zemím, a to Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Islandu, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku, jakožto člen konsorcia Large Unified Modern Infrastructure s cílem vybudovat v Evropě nový superpočítač titulovaný LUMI. MŠMT v návaznosti na podpis této dohody uhradilo finanční příspěvek ve výši 1,6 milionů EUR, čímž pro ČR získá přístup k superpočítači LUMI, jednomu z nejrychlejších superpočítačů na světě.

Dodávku superpočítače LUMI zabezpečí společnost Hewlett Packard Enterprise, která zvítězila v tendru na dodávku hlavních komponent. K příležitosti oslavy podpisu smlouvy mezi vysoutěženou společností a konsorciem LUMI se dne 21. října 2020 ve Finsku uskutečnila tisková konference.

Superpočítač LUMI bude instalován ve finském městě Kajaani v pol. roku 2021, přičemž se bude jednat o špičkový pre-exascale superpočítač schopný provádět více než 375 milionů miliard výpočtů za vteřinu s teoretickým výkonem až 552 milionů miliard výpočtů za vteřinu (552 petaFLOPS). Bude se tak jednat o jeden z energeticky nejefektivnějších superpočítačů na světě, který bude uhlíkově neutrální a bude využívat výlučně obnovitelné zdroje energie. Hmotnost superpočítače bude přitom činit přibližně 150 tun a superpočítač se bude rozkládat na ploše 150 m2, což je velikost odpovídající tenisovému kurtu.

Superpočítač LUMI je jedinečnou společnou investicí 10 evropských zemí a EU, která představuje nové výzkumné a obchodní příležitosti. Využijí jej evropští vědci, kteří budou sdílet výpočetní čas na různé výzkumné účely, budou moci bojovat proti pandemii, vyvíjet komponenty léčiv nebo studovat změnu klimatu. Díky tomuto superpočítači se Evropa stane jedním z globálních lídrů v oblasti superpočítačů.

Očekává se, že celkové náklady na superpočítač LUMI včetně instalace a správy do roku 2026 dosáhnou výše 200 milionů EUR, zhruba 5,5 miliardy Kč, z nichž 140 milionů EUR představuje investici na samotný superpočítač. Tyto náklady budou rozděleny mezi EU, resp. Evropskou komisi (100 milionů EUR), Finsko (50 milionů EUR) a dalších 9 evropských zemí zapojených do konsorcia LUMI (50 milionů EUR). Pořizovací náklady superpočítače budou hradit z 50 % členové konsorcia LUMI, včetně ČR. Zbývajících 50 % bude hradit Evropská komise prostřednictvím společného podniku EuroHPC, který bude rovněž vlastníkem pořízeného superpočítače. Výpočetní kapacita superpočítače bude rozdělena na 2 poloviny, kdy první polovinu bude podle výše příspěvků rozdělovat mezi své účastnické státy konsorcium LUMI, druhou polovinu výpočetních kapacit bude uživatelům z řad mezinárodní výzkumné komunity udílet společný podnik EuroHPC.

Další 2 pre-exascale superpočítače budou díky iniciativě EuroHPC v následujících letech instalovány ve Španělsku a v Itálii. ČR bude v rámci EuroHPC provozovat ještě vlastní superpočítač z kategorie petascale, který byl vybudován na základě výzvy společného podniku EuroHPC k hostitelství petascale a pre-exascale superpočítačů, vypsané počátkem roku 2019, a bude v 1. čtvrtletí příštího roku spuštěn v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Nový stroj s názvem EURO_IT4I za 14,86 milionů EUR bude s výkonem až 15,2 milionů miliard výpočtů za vteřinu zřejmě jedním z 10 nejvýkonnějších v Evropě a 50 na světě.

Cílem iniciativy EuroHPC, zahrnující celkem 32 evropských států, do které se ČR zapojila v roce 2018, je vybudovat v Evropě 3 pre-exascale superpočítače a společně zajistit pro členské státy EU dostupnost nejnovějších a nejvýkonnějších technologií v oblasti vysokorychlostního počítání (High Performance Computing – HPC). Iniciativa EuroHPC má zajistit konkurenceschopnost a nezávislost EU na poli HPC, a to zejména vůči Asii a USA, které aktuálně celosvětově dominují této oblasti.

Superpočítač LUMI