RICH2 – Společná mezinárodní služba kontroly návrhů projektů výzkumných infrastruktur Národními Kontaktními Body (NCP)

Projekt RICH-2 sdružuje NCP členských států Evropské unie i přidružených států k programu H2020. Díky tomu dochází ke sdílení zkušeností mezi těmi, kteří jsou již v rámcových programech úspěšní a těmi, kteří se teprve úspěšnosti učí.

Cílem RICH-2 společné mezinárodní služby kontroly návrhů projektů výzkumných infrastruktur NCP pro témata otevřených výzev INFRAEOSC-03-2020, INFRAEOSC-07-2020, INFRAIA-02-2020, INFRAIA-03-2020, INFRAINNOV-03-2020, INFRAINNOV-04-2020 a INFRASUPP-02-2020 je poskytnout soustavnou, dlouhodobou, expertní podporu pro ty, kteří budou podávat návrhy projektů do výše vyjmenovaných témat H2020. Služba odstartovala v prosinci 2019 a poběží do uzavření výzev. Využitím služby by se měla zvýšit kvalita, a tím i úspěšnost návrhů projektů.

Partneři projektu RICH-2 jsou si vědomi nutnosti zachování diskrétnosti a ochrany informací, včetně údajů chráněných GDPR. NCP budou jednat v souladu s minimálními standardy a zásadami pro ustanovování systémů NCP v rámci programu Horizont 2020 (Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020). Tyto zásady zajišťují, aby pracovníci NCP neměli střet zájmů a zachovávali mlčenlivost ohledně projektů i návrhů projektů.

Více na http://www.rich2020.eu/news/jps . V případě dotazů kontaktujte českou NCP pro výzkumné infrastruktury na adrese: witzanyova@tc.cz .

Aktuality