Seminář projektu RICH-2 pro navrhovatele projektů výzkumných infrastruktur do programu H2020 se bude konat v TC AV ČR

Příprava návrhů projektů bude podpořena projektem H2020 RICH-2 v rámci semináře s názvem: RICH-2 Proposal Workshop for RI Applicants. Seminář se bude konat v Praze, v prostorách TC AV ČR, a to ve středu 12. února 2020.

Organizací tohoto semináře cílí projekt RICH-2 na zvýšení excelence kvality, a tudíž i vyšší úspěšnost návrhů projektů v tématech výzev  INFRAIA-02-2020, INFRAIA-03-2020, INFRAINNOV-03-2020, INFRAINNOV-04-2020, INFRASUPP-02-2020, INFRAEOSC-03-2020 a INFRAEOSC-07-2020. Během semináře budou zkušení hodnotitelé, NCP a výzkumní pracovníci společně provádět hodnocení návrhů projektů na zkoušku.

TC AV ČR hostuje tuto akci v Praze, zhruba měsíc před uzavřením výzev.

Členové konsorcia RICH-2 jsou si vědomi nutnosti diskrétnosti a ochrany dat. Proto všichni účastníci v místě konání podepíší dohodu o mlčenlivosti ohledně informací, se kterými budou pracovat během semináře. Hodnotitelé budou před seminářem vyzváni k podpisu prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Přirozeně, také NCP budou jednat ve shodě se svými etickými standardy definovanými v dokumentu “Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020.” Budou respektovány požadavky GDPR.

Kapacita semináře je 12 návrhů projektů. Návrhy budou hodnoceny na zkoušku ve třech oddělených místnostech. Výběr projektů k hodnocení bude probíhat následovně: prvních šest dle pořadí registrace, u druhých šesti budou prioritizovány návrhy projektů, ve kterých je partnerem tzv. Widening země.

Registrace bude otevřena do 5. února 2020 na: http://www.rich2020.eu/node/75.

V okamžiku registrace jsou koordinátoři projektů tímto vyzýváni k zaslání abstraktu projektu a složení konsorcia české NCP na adresu: witzanyova@tc.cz , na které můžete také vznést dotazy ohledně tohoto semináře.

Aktuality