Velké výzkumné infrastruktury na konferenci „CZEDER 2019“

Ve dnech 30. až 31. října 2019 proběhne 17. ročník Českých dní pro evropský výzkum „CZEDER 2019“. Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR.

Program 1. dne konference vyplní diskuze o tématech souvisejících s posilováním účasti a zvyšováním aktivity českých výzkumných organizací a podniků v budoucím 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021-2027). Za účasti zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace Renza Tomelliniho bude rovněž představena koncepce strategického plánování 9. rámcového programu EU a tzv. „misí“, které se stanou integrální součástí rámcového programu EU v jeho nadcházejícím běhu vůbec poprvé.

Samostatný diskuzní blok bude věnován mj. výzkumným infrastrukturám, a to konkrétně problematice synergií při využívání zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů a rámcových programů EU pro výzkum a inovace při budování a internacionalizaci jejich kapacit. V úvodu programové sekce se svým příspěvkem vystoupí předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury Jan Hrušák. Následovat bude panelová diskuze, do níž se zapojí představitelé čelních velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Dějiště 2. dne konference se z prostor Hotelu International přesune do prostor Technologického centra Akademie věd ČR a jeho program se zaměří předně na shrnutí dosavadní účasti institucí ČR v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) a na prezentaci dosažených výsledků účastníků z ČR a strategií jejich úspěšných účastí.

Registrace k účasti na 17. ročníku Českých dní pro evropský výzkum „CZEDER 2019“ byla již spuštěna. Draft programu konference přináší indikativní výčet řečníků, kteří na konferenci potvrdili svou účast.


Horizont Evropa – Rámcový program EU pro výzkum a inovace (2021-2027)