Velké výzkumné infrastruktury v AFI Business Guidebook 2019

Sdružení pro zahraniční investice – AFI – vydalo 4. edici publikace Business Guidebook. Tato publikace má díky spolupráci s vládními úřady a organizacemi širší využití, a to nejenom pro investory, ale i pro podnikatele, jež se zajímají o rozšíření svých aktivit v ČR. Publikace je souhrnem komplexních informací o podmínkách investování na českém trhu.

Výjimečnost publikace spočívá ve spojení předních odborníků ze státní sféry a členských firem, kteří přispěli k její odbornosti. Jedná se o specialisty ze skupiny renomovaných společností v oblastech daňového a právního poradenství, lidských zdrojů, komerčních nemovitostí a průmyslových zón, řízení rizik nebo přípravy výstavby. Čtvrté vydání AFI Business Guidebook 2019 obsahuje poprvé i příspěvek o velkých výzkumných infrastrukturách ČR.

Publikace bude v následujících měsících šířena, jak v elektronické, tak i fyzické podobě, prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, zahraničních a mezinárodních organizací, se kterými sdružení AFI spolupracuje, agentury CzechInvest a relevantních zahraničních velvyslanectví a institucí v ČR.


AFI Business Guidebook 2019 ke stažení

 

Aktuality