Evropský „Open Science Cloud“ a výzkumné infrastruktury ESFRI – jak spolu souzní?

Iniciativa EOSC předpokládá vznik gigantické servisní infrastruktury kombinující distribuovaná úložiště dat ze všech vědních disciplín, které vznikly díky projektům financovaným z veřejných peněz v Evropě s dalšími podpůrnými službami umožňujícími jejich sekundární využití. Způsob, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout, patří k jedné z největších výzev současné evropské vědní politiky. Svou roli v celém procesu bude mít i úzká spolupráce s ESFRI.

Budoucnost EOSCu a navazujících témat přiblížila konference „ESFRI Workshop on RIs and EOSC, která se konala 30. ledna 2019 v prostorách Královské geografické společnosti v Londýně.

ESFRI aktivně podporuje snahy výzkumných infrastruktur připravit kvalitní projekty na management dat a vytvořit tak pro vědce to nejlepší prostředí při přípravách a realizaci EOSCu“ uvedl předseda ESFRI Jan Hrušák při úvodním proslovu na konferenci.

Na konferenci mimo jiné zaznělo, že výsledný „produkt“ EOSCu by mohl v principu vypadat např. jako obchodní síť Amazon – kupující zde má na výběr z mnoha a mnoha dodavatelů, ale jen stěží si ve finále všimne, od kterého konkrétně si nakonec zboží kupuje.

Cestovní mapa implementace EOSC, zveřejněná v dubnu 2016 předpokládá, že EOSC bude připravený k zahájení v roce 2020. Jeho základ spočívá ve snaze uchovat enormní množství vědeckých dat v přehledné a dosažitelné podobě pro všechny, protože jejich množství každým rokem narůstá obrovským tempem. Dlouhodobým cílem je, aby vědci měli přístup k veškerým vědeckým datům díky několika klikům, a to z jakékoli vědecké instituce, laboratoře nebo ústavu a v rámci jakéhokoli vědeckého oboru. Do projektu, který vyžaduje společné koordinované úsilí na všech úrovních a sdružené financování členských států, Evropská komise vkládá 600 milionů Euro a v následujících letech to bude násobně více.

V současné době vědecké instituce spravují svoje vlastní datová uložiště, nebo je mají zajištěné dalšími subjekty. EOSC by měl stát na koordinaci těchto datových infrastruktur a správu dat ulehčit.

Pro Evropu je nicméně tento projekt ohromnou výzvou už proto, že data jsou uchovávána v různých formátech, jazycích a s datovými úložišti na různých technologických úrovních. Je to jako tanec profesionálního tanečníka s tanečníkem začátečníkem, kteří se snaží spolu na parketu sladit -zaznělo v závěrečném shrnutí konference.