Prodloužení operačních fází vědeckých misí ESA

Výbor pro vědecký program Evropské kosmické agentury (ESA) dne 14. listopadu 2018 schválil prodloužení operačních fází 10 vědeckých misí ve flotile ESA do roku 2022. Stalo se tak na základě komplexního vyhodnocení jejich vědeckých přínosů a technického stavu. Prodloužení se dočkalo 5 misí vedených ESA – Cluster, Gaia, INTEGRAL, Mars Express a XMM-Newton. Prodlouženo bylo také dalších 5 misí s účastí ESA – Hinode, Hubble, IRIS, SOHO a ExoMars TGO.

Vědecké mise ESA jsou svým zaměřením jedinečné. Např. mise Cluster je jedinou misí, která změnami vzdáleností mezi 4 sondami, které jí tvoří, umožňuje měření magnetosféry z většího počtu bodů a v různých regionech v různých měřítkách. Gaia provádí zase nejpřesnější astronometrický průzkum, jaký byl dosud realizován, díky čemu umožňuje výzkum rozložení a pohybů hvězd v Mléčné dráze i mimo ní.

Mnoho misí má navíc veliký význam pro další výzkum, se kterým se v době jejich spuštění nepočítalo. Příkladem je role misí INTEGRAL a XMM-Newton v dalším pozorování gravitačních vln nebo různé objevy exoplanet Hubbleovým vesmírným dalekohledem.

Důležitá je také spolupráce mezi různými světovými kosmickými agenturami. Souběžné využití misí Hinode, IRIS a SOHO poskytuje dodatečné nástroje k výzkumu Slunce, zatímco Mars Express a ExoMars TGO jsou v čele mezinárodní flotily k průzkumu Marsu.

Návrh na zasedání podpořila i delegace ČR vedená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prodloužení existujících misí je velmi důležité z hlediska vědecké návratnosti a získaná hodnota za každé investované euro je velmi vysoká. Účast ČR ve Vědeckém programu a dalších programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ročním objemu kolem 12 mil. EUR.