Delegace ČR navštívila JHR ve francouzském Cadarache

Cadarache, 12. a 13. listopadu 2018 – Delegace ČR složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra výzkumu Řež s.r.o. navštívila stavbu materiálového výzkumného reaktoru JHR, který je budován ve francouzském Cadarache. V rámci návštěvy se uskutečnil mj. i workshop se zástupci francouzské CEA, hlavního koordinátora výstavby JHR.

Prezentace o Horkých komorách JHR

Program delegace ČR zahrnoval návštěvu stavby materiálového výzkumného reaktoru JHR, během níž byl představen dosavadní pokrok výstavby, jakož i časový harmonogram jejího dokončení. Při následné diskuzi se zástupci francouzské CEA (Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) byl zhodnocen aktuální stav realizace „in-kind“ dodávek ČR a plány na využití JHR českou výzkumnou a průmyslovou komunitou v období po uvedení JHR do provozu.

 JHR – Jules Horowitz Reactor – je materiálovým výzkumným reaktorem o výkonu 100 MW budovaným jakožto mezinárodní projekt výzkumné infrastruktury se zapojením Belgie, ČR, Finska, Francie, Indie, Izraele, Japonska, Španělska, Švédska, Velké Británie a Evropské komise. JHR umožní testovat materiály za podmínek odpovídajících podmínkám v energetických reaktorech, zrychlit modelovou degradaci materiálů a vyhodnocovat vlastnosti komponent na konci jejich životnosti. JHR bude sloužit k realizaci velmi širokého spektra ozařovacích experimentů zaměřených na studie jaderného paliva, nakládání s jaderným odpadem nebo medicínské aplikace.

Zapojení ČR do výstavby JHR je zabezpečeno prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury JHR-CZ, jejímž koordinátorem je Centrum výzkumu Řež s.r.o. ČR. Podílí se na vybudování JHR dodávkou jedné z jeho technologických komponent – tzv. „horkých komor“. Díky této dodávce bude moci ČR během provozní fáze JHR disponovat přístupem k experimentální kapacitě JHR ve výši 3 %.

Aktuality