Jules Horowitz Reactor

logo-rjhJHR-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.


Jules Horowitz reaktor (JHR) je mezinárodní projekt koncepce a výstavby nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného paliva.

JHR bude sloužit širokému spektru ozařovacích experimentů, jimiž jsou studie paliva zahrnující jeho výběr a charakterizaci, testování a hodnocení paliva vystaveného podmínkám, které odpovídají normálnímu provozu nebo přechodovým stavům reaktoru, jakož i podmínkám mimořádným a havarijním.

JHR dále umožní materiálové studie zahrnující korozi pokrytí paliva a vysoké dávkové příkony na pokrytí a konstrukční materiály. Portfolio poskytovaných expertíz a služeb JHR zahrne rovněž nakládání s jaderným odpadem a medicínské aplikace. Související studie navíc přispějí ke zvyšování bezpečnosti existujících a budoucích jaderných reaktorů. JHR je konstruován ve francouzském Cadarache pod koordinační záštitou CEA (Commissariat a l‘énergie atomique et aux énergies alternatives).

Aktuality