Výzva Open access v rámci projektu RIAT-CZ (ATCZ40) spuštěna

Využijte příležitosti a získejte přístup k výzkumné infrastruktuře CEITEC, FNUSA-ICRC a VBCF (Vienna Biocenter Core Facilities) zdarma. Výzkumné instituce prostřednictvím spolupráce na projektu RIAT-CZ (ATCZ40) podpořeného v rámci programu Interreg V-A AT-CZ vyvinuly inovované služby v oblasti sekvenování, bioinformatiky, kryo-elektronové mikroskopie, proteinových technologií, fenotypizace, preklinického zobrazování, rostlinných věd a nanotechnologií, které jsou aktuálně zpřístupněny formou open access. Podpořenými uživateli v rámci výzvy mohou být akademičtí uživatelé přicházející z Jihočeského a Jihomoravského kraje, Vysočiny, Vídně a Horního a Dolního Rakouska. Bližší informace o výzvě a nabízených službách naleznete na webu RIAT-CZ.