Upgrade experimentu ATLAS v CERN má zelenou

Dne 29. října 2018 byl ze strany participujících zemí finalizován rozpočet upgrade experimentu ATLAS na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Upgrade hlavních experimentů v CERN je součástí velkého upgrade urychlovače LHC, tzv. „High-Luminosity LHC“ (HL-LHC). Jeho cílem je zvýšení výkonu urychlovače LHC, díky čemuž bude možné na LHC studovat základní složky hmoty a energie, které je drží pohromadě, ve větším detailu, a to až desetinásobným zvýšením četnosti srážek oproti současnosti. Upgrade experimentu ATLAS bude zahájen v roce 2019, uvedení do provozu se plánuje na rok 2026.

Česká strana se bude podílet na upgradu křemíkového dráhového detektoru ITk (Inner TracKer), testování a montáži polovodičových senzorů a detektorů pro stripový a pixelový subdetektor, ověřování detekčních vlastností, včetně radiačních testů, nebo vývoji softwaru. Dále se česká strana zapojí také do upgradu hadronového kalorimetru TileCal a systému pro sběr dat TDAQ.

Na upgradu se budou podílet vědečtí pracovníci a technici Fyzikálního ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Nové komponenty pak budou dodány ve spolupráci s českými firmami.

Celkový rozpočet upgradu je stanoven na 269 mil. CHF (tj. cca 6,3 mld. Kč). ČR se bude na rozpočtu upgradu podílet více jak 2,2 %, tj. částkou přesahující 6,1 mil. CHF (tj. cca 145 mil. Kč). Česká účast na upgradu experimentu ATLAS je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury „Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN“.

CERN je mezinárodní organizací se sídlem v Ženevě, která provozuje největší laboratoř pro výzkum fyziky částic na světě. Základem výzkumné infrastruktury CERN je urychlovač LHC, na kterém jsou rozmístěné jednotlivé experimenty, resp. detektory, ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, a další menší detektory. ČR, resp. Československo, je členským státem CERN od roku 1991.