Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

CERN-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  • Západočeská univerzita v Plzni

CERN-CZ organizuje účast výzkumné komunity ČR v mezinárodní výzkumné infrastruktuře CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě.

Cílem CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování výzkumných zařízení na experimentech v CERN s účastí ČR. Provozuje lokální výzkumnou infrastrukturu v ČR, která je nezbytná pro výzkum, vývoj a výrobu detektorů a výpočetní infrastruktury pro zpracovávání dat národního Tier2 centra – v počítačové síti CERN.

Součástí komplexu CERNu je Large Hadron Collider (LHC) – největší urychlovač částic na světě.

Experimenty:

Aktuality