Generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace Jean-Eric Paquet navštívil ČR

Praha a Dolní Břežany, 25. října 2018 – Generální ředitel pro výzkum a inovace Evropské komise Jean-Eric Paquet absolvoval svou první oficiální návštěvu ČR. Během ní vystoupil na konferenci CZEDER, navštívil výzkumné infrastruktury ELI Beamlines a HiLASE a zúčastnil se také kulatého stolu na téma přípravy 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027).

HiLASE
ELI Beamlines
Na úvod své návštěvy v ČR absolvoval generální ředitel Paquet jednání s pověřeným náměstkem sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D. a náměstkem sekce EU a operačních programů PhDr. Václavem Velčovským, Ph.D. na téma zapojování ČR do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace.

Následně vystoupil generální ředitel Paquet na 16. ročníku Českých dní pro evropský výzkum (CZEDER), tj. konferenci, kterou každoročně pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zprostředkování diskuze k nejaktuálnějším otázkám evropské politiky výzkumu, vývoje a inovací.

Odpolední část programu strávila delegace Evropské komise v Dolních Břežanech u Prahy návštěvou výzkumných kapacit ELI Beamlines a HiLASE. Se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd ČR bylo při té příležitosti debatováno uvádění výzkumné infrastruktury ELI Beamlines do provozní fáze a otázky související s ustavením konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ELI-ERIC.

V prostorách výzkumně-vývojového centra HiLASE, které sousedí s ELI Beamlines, následně proběhla diskuze ke spolupráci HiLASE s britskou Science and Technology Facilities Council, konkrétně její částí Central Laser Facility, která společně s HiLASE realizuje vysoce prestižní projekt „Teaming“ podpořený z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) a spolufinancovaný ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Na závěr své návštěvy v ČR se generální ředitel Jean-Eric Paquet zúčastnil kulatého stolu se zástupci stakeholderů zodpovědných v ČR za tvorbu politiky a financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků ČR, přičemž předmětem debaty byla příprava budoucího, 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027).

Aktuality