BepiColombo je na cestě k Merkuru

V sobotu dne 20. října 2018 v 03:45 hodin odstartovala z evropského kosmodromu v Kourou na raketě Ariane 5 mise BepiColombo. Po úspěšném startu se od horního stupně Ariane 5 oddělila spojená sonda o váze 4,1 tuny. Později došlo k rozvinutí solárních panelů, se kterými má sonda na šířku 30 metrů, a antén zajišťujících komunikaci s řídícími středisky na Zemi.

Nyní na BepiColombo čeká více jak sedmiletá cesta k Merkuru, kdy bude muset překonat silné gravitační pole Slunce s pomocí elektrického pohonu a s využitím 9 gravitačních manévrů kolem Země, Venuše a Merkuru. Na oběžnou dráhu Merkuru bude navedena na konci roku 2025.

BepiColombo je společnou misí Evropské kosmické agentury (ESA) a Japonské kosmické agentury (JAXA). Cílem této mise je výzkum planety Merkur, a to zejména jejích fyzikálních vlastností, původu magnetického pole či průzkum magnetosféry. Merkur je dosud nejméně prozkoumanou planetou ve vnitřní sluneční soustavě.

Mise je složena z transportního modulu a 2 nezávislých vědeckých sond MPO (Mercury Planetary Orbiter), kterou dodala ESA, a MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), kterou dodala JAXA.

Příprava mise BepiColombo byla zahájena ještě před vstupem ČR do ESA v roce 2008, přesto se čeští odborníci zapojili do vědecké přípravy a plánování mise modelováním interakcí slunečního větru s magnetosférou Merkuru, testováním a kalibrací zařízení citlivých na gama záření a odbornou účastí na návrhu a konstrukci laserového výškoměru BELA.

Zapojení ESA do mise je financováno z prostředků Vědeckého programu ESA, vědecké přístroje poté z prostředků zapojených členských zemí. Účast ČR v programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ročním objemu kolem 12 mil. EUR.

Záznam ze startu mise BepiColombo můžete shlédnout ve videu dostupném na webových stránkách.