Návštěva velvyslance ČR a poslanců Parlamentu ČR v SÚJV

Dubna (Ruská federace) – Dne 18. října 2018 navštívil velvyslanec ČR v Ruské federaci Vítězslav Pivoňka Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV), který se nachází v městečku Dubna, přibližně 120 km severně od Moskvy. Návštěvy se též zúčastnili představitelé Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Václav Klaus; prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA; Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a Mgr. Ivo Pojezný.

Českou delegaci v SÚJV provázel zástupce vedoucího skupiny českých pracovníků v SÚJV Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D. a doplňovali ji dále Mgr. Marek Vyšinka, Ph.D. (zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. Ing. Stanislav Kulhánek (zástupce Ministerstva financí) a doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ředitel Ústavu teoretické a experimentální fyziky na Českém vysokém učení technickém v Praze). Delegaci přivítalo vedení SÚJV v čele s ředitelem V. A. Matveevem. Účastníci měli možnost seznámit se se základními směry výzkumu v SÚJV a spoluprací s českými výzkumnými organizacemi. Byla pro ně připravena i exkurze do Laboratoře fyziky vysokých energií, spojená s ukázkou výroby supravodivých magnetů pro projekty NICA a FAIR, a také Laboratoře jaderných reakcí, kde si prohlédli dokončovaný cyklotron DC-280 budovaný v rámci stavby Super-Heavy Elements Factory. Součástí návštěvy bylo také setkání s českými pracovníky vyslanými MŠMT do SÚJV a prohlídka hotelu Moskevská 2, jehož rekonstrukci právě dokončuje česká firma ASARKO.

Jedním z důležitých výzkumných směrů SÚJV je tvorba supertěžkých prvků, kde ústav slaví významné úspěchy – např. prvky jako Dubnium, Moskovium, Flerovium či nejnovější Oganesson. Z toho důvodu byl též letošní ročník fyzikální olympiády v kategorii A zaměřen na výrobu nových prvků (viz např. studijní text “Hranice Mendělejevovy tabulky”), což členové delegace kvitovali s povděkem. Návštěva v SÚJV byla účastníky považována za zdařilou a přítomní členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyjadřovali podporu české účasti v SÚJV.

SÚJV je mezinárodní organizací zabývající se výzkumem na poli jaderné a subjaderné fyziky, materiálových věd a radiobiologie. Byla založena v roce 1956 a ČR, resp. Československo, bylo jednou z jejích zakládajících zemí. V současné době má SÚJV 18 členských a 6 přidružených zemí. Členství ČR v SÚJV je zajišťováno a financováno prostřednictvím MŠMT, které má jako svůj poradní orgán ustaven Výbor pro koordinaci spolupráce s SÚJV.

SÚJV se skládá ze 7 laboratoří – Laboratoř teoretické fyziky, Laboratoř fyziky vysokých energií, Laboratoř neutronové fyziky, Laboratoř jaderných problémů, Laboratoř jaderných reakcí, Laboratoř informačních technologií a Radiobiologická laboratoř – a zaměstnává více než 4500 pracovníků, z toho přibližně 35 z ČR.

Aktuality