Na IT4Innovations proběhl 3. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR

Ostrava, 6. listopadu 2018 – V prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovations na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava proběhl letošní ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. Účelem konference bylo uspořádat diskuzní platformu pro debatu ke stěžejním a aktuálním otázkám tvorby politiky a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Na úvod Národního dne byl ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představen záměr financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022 tak, jak byl projednán s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a jak bude dále předložen vládě ČR ke schválení. Tento záměr předpokládá financování 48 velkých výzkumných infrastruktur ČR, a to za synergického, resp. komplementárního využití výdajů státního rozpočtu ČR a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Návrh reflektuje výstupy mezinárodní evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR, která proběhla v roce 2017 pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Následné části programu Národního dne byly věnovány novinkám z Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), zejména aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2018, ale i plánům ESFRI pro nejbližší nadcházející období. V rámci panelových bloků byla dále diskutována také role e-infrastruktur v rámci výzkumně-infrastrukturního prostředí a problematika hodnocení výzkumných infrastruktur, jak probíhá na úrovni ČR a na úrovni ESFRI.

Součástí programu Národního dne byla také „poster session“, během níž proběhla prezentace velkých výzkumných infrastruktur zařazených na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022, a exkurze do prostor Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Aktuality