Nobelova cena 2018 za laserovou fyziku

Dne 2. října 2018 rozhodla Královská švédská Akademie věd o udělení Nobelovy ceny za rok 2018 za „revoluční objevy v oblasti laserové fyziky“. O Nobelovu cenu se společně podělí Arthur Ashkin (Bell Laboratories, USA), Gérard Mourou (École Polytechnique, Francie; University of Michigan, USA) a Donna Strickland (University of Waterloo, Kanada).

Gérard Mourou a Donna Strickland získali Nobelovu cenu za rok 2018 za „metodu generování vysoce intenzivních a ultrakrátkých světelných pulsů“, jež přinesla revoluci do vědecké oblasti laserové fyziky. Jejich zlomový vědecký článek byl publikován v roce 1985 a přinesl základy laserových technologií, jež vedly k vybudování výzkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure). Gérard Mourou náleží rovněž mezi spoluautory tzv. „Bílé knihy ELI“, hlavního koncepčního dokumentu ELI.

ELI je nejmodernější laserová výzkumná infrastruktura celosvětového významu, která bude umožňovat špičkový základní a aplikovaný výzkum v oblastech fyzikálních, chemických, materiálových a lékařských věd a průlomové průmyslové inovace. Konstrukce tří pilířů výzkumné infrastruktury ELI budovaných v ČR – ELI Beamlines, Maďarsku – ELI Attosecond, a Rumunsku – ELI Nuclear Physics se aktuálně nachází ve své závěrečné etapě. V roce 2019 bude za účelem řízení provozní fáze tří pilířů výzkumné infrastruktury ELI založeno tzv. „Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury“ ELI-ERIC. Výzkumnou infrastrukturu ELI bude využívat mezinárodní vědecká a průmyslová komunita. Souhrnné investiční náklady tří pilířů výzkumné infrastruktury ELI přesahují výši 820 mil. EUR a jsou financovány jejich hostitelskými státy za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a výdajů jejich státních rozpočtů.

Výstavba a uvádění výzkumné infrastruktury ELI Beamlines do provozu je financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je ústředním orgánem státní správy ČR zodpovědným za politiku a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR, včetně jejich mezinárodní spolupráce v Evropském výzkumném prostoru a celosvětově. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je tedy také institucí, která za ČR vstoupí do Konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ELI-ERIC ustavovaného Evropskou komisí.

Aktuality