Rada podpořila plán Komise investovat 1 miliardu eur do špičkových evropských superpočítačů

Brusel 28. září 2018: Rada ministrů dnes oficiálně podpořila plán Komise investovat společně s členskými státy do vývoje evropských superpočítačů světové úrovně a do související infrastruktury.

Superpočítače se využívají ke zpracování stále větších objemů dat a slouží společnosti v řadě oblastí, od zdravotní péče přes obnovitelné zdroje energie a bezpečnost silničních vozidel až po kybernetickou bezpečnost. Rada dnes přijala nařízení, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC). Jedná se o nový právní a finanční celek, v rámci kterého se budou sdílet zdroje z 25 evropských zemí. Jeho úkolem bude vývoj superpočítačů a datové infrastruktury a podpora výzkumu a inovací. Do jeho aktivit se zapojí vědci, podniky i průmysl. Díky činnosti EuroHPC budou mít evropští uživatelé z veřejného i soukromého sektoru k superpočítačům, jejichž využívání je zásadní pro konkurenceschopnost a inovace, lepší přístup.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip při té příležitosti uvedl: „Na zpracování dat stojí naše digitální ekonomika. Superpočítače používáme ze zpracování dat, ale i k rozvoji umělé inteligence a hledání řešení složitých otázek, například v oblasti zdraví a bezpečnosti. Pokud dnes naši výzkumní pracovníci či podniky potřebují kvalitní špičkový počítač, musí zatím většinou hledat mimo Evropu. EU si však nemůže dovolit zůstat pozadu. Díky EuroHPC budeme moci využívat inovace i u nás.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová k tomu dodala:„Společný podnik EuroHPC bude v Evropě prostřednictvím veřejných zakázek stimulovat rozvoj konkurenceschopných superpočítačů a datový dodavatelský řetězec. Prostřednictvím center kompetencí bude dále posilovat úlohu evropské akademické obce, průmyslu, malých a středních podniků a veřejných služeb a poskytne jim přístup k široké škále zdrojů, služeb a nástrojů, aby mohly rozvíjet své digitální dovednosti a inovace.“

Společný podnik EuroHPC vznikne v listopadu 2018 a bude fungovat do konce roku 2026. Tato spolupráce je zásadní pro konkurenceschopnost EU a její nezávislost v prostředí ekonomiky založené na datech. Průmyslová odvětví EU totiž v současnosti využívají přes 33 % celosvětových výpočetních zdrojů, ale dodávají pouze 5 % z nich.

Společný podnik bude mít rozpočet ve výši jedné miliardy eur, přičemž polovina pochází z rozpočtu EU a polovina od členských zemí. Další prostředky ve výši přes 400 milionů eur zajistí soukromí partneři. Činnost společného podniku se zaměří na dvě oblasti:

  • Celoevropská superpočítačová infrastruktura: Cílem je nakoupit a začít využívat dva superpočítače řadící se světově k 5 nejlepším a nejméně dva další spadající podle dnešních měřítek mezi 25 nejlepších. Počítače budou propojeny se stávajícími superpočítači nacházejícími se v členských státech a budou zpřístupněny veřejným i soukromým uživatelům z celé Evropy k využití ve více než 800 vědeckých a průmyslových oblastech.

  • Výzkum a inovace: Cílem je podporovat vývoj ekosystému evropských superpočítačů, stimulovat dodavatelský průmysl v oblasti technologií a zpřístupnit superpočítače a související zdroje většímu počtu veřejných i soukromých uživatelů, včetně malých a středních podniků, a to k řadě způsobů využití.

K tomuto dni se k účasti na společném podniku zavázaly tyto evropské země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Další kroky

Činnost společného podniku bude zahájena v následujících týdnech poté, co budou z řad zástupců Evropské komise, zúčastněných zemí a soukromých partnerů jmenováni členové správní rady a vědecké poradní rady.

V dlouhodobějším horizontu Komise navrhuje za účelem posílení infrastruktury superpočítačů a zpracování dat v Evropě investovat do společného podniku 2,7 miliardy eur v rámci programu Digitální Evropa na období 2021–2027, který byl předložen letos v květnu. Tyto dodatečné finanční prostředky zajistí dostupnost špičkových superpočítačů a jejich širší využití ve veřejném i soukromém sektoru, včetně malých a středních podniků.

Souvislosti

Evropští občané již v každodenním životě z řady způsobů využití superpočítačů těží. Například vývoj nových lékařských terapií se ve velké míře opírá o superpočítačové simulace, které nám pomáhají porozumět onemocněním, jako je rakovina, srdeční choroby, Alzheimerova nemoc či vzácným
genetickým onemocněním.

V oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany se superpočítače využívají k vývoji šifrovacích technologií a v kombinaci s umělou inteligencí k analýze kybernetických útoků a reakcím na ně. Rovněž se používají ke studiu změny klimatu a při přípravě předpovědi počasí. Ve výrobním odvětví a podnikatelské sféře mohou superpočítače výrazně zkrátit konstrukční a výrobní cyklus, urychlit vznik nových materiálů, snížit náklady a zvýšit účinnost využívání zdrojů. Například v automobilové výrobě mohou výrobní cyklus zkrátit z 60 na 24 měsíců a zároveň zvýšit bezpečnost a pohodlí pasažérů.

Další informace

Kontaktní osoby:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail