Slavnostní inaugurace EU-OPENSCREEN ERIC

Berlín, 25. září 2018 – V prostorách Max Delbrückova centra pro molekulární medicínu Helmholtzovy asociace v Berlíně se uskutečnila slavnostní inaugurace konsorcia evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC.

Slavnostní inaugurace proběhla za účasti generálního ředitele pro výzkum a inovace Evropské komise Jeana-Erica Paqueta, státního tajemníka německého Spolkového Ministerstva školství a výzkumu Georga Schütteho a generálního ředitele EU-OPENSCREEN ERIC Wolfganga Feckeho. Státní tajemník Georg Schütte ve své inaugurační řeči zmínil mj. očekávané socioekonomické přínosy EU-OPENSCREEN a zdůraznil spolupráci v rámci distribuované výzkumné infrastruktury, což doložil na příkladu Evropské chemicko-biologické databáze EU-OPENSCREEN umístěné v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Výzkumná infrastruktura EU-OPENSCREEN (Evropská infrastruktura otevřených platforem pro testování v chemické biologii) byla prováděcím rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. března 2018 ustavena jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC. Jeho hostitelskou zemí je Německo. ČR spolu s Finskem, Lotyšskem, Norskem, Polskem a Švédskem patří mezi zakládající státy. Pozorovatelem je Dánsko, které by se mělo stát plným členem v roce 2019. Právní forma ERIC, založená v roce 2009, umožňuje výzkumným infrastrukturám specifické řízení a poskytuje jim některé výhody mezinárodních organizací (např. možnost odpočtu DPH či spotřebních daní). EU-OPENSCREEN ERIC je jednou z 21 výzkumných infrastruktur s právním rámcem ERIC, přičemž ČR je členem 12 z nich.

Cílem EU-OPENSCREEN ERIC je vytvořit a provozovat distribuovanou výzkumnou infrastrukturu, která bude podporovat vysoce kvalitní výzkum molekulárních mechanismů biologických procesů, a to mj. vytvořením, rozvojem a správou evropské chemicko-biologické knihovny sloučenin, ústřední databáze výsledků a poskytováním vysoce kvalitních služeb svým uživatelům na bázi otevřeného přístupu. ČR se na EU-OPENSCREEN podílí prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN (Národní infrastruktura chemické biologie), která je provozována Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. CZ-OPENSCREEN je zaměřen na identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů k výzkumu a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. V rámci portfolia svých činností CZ-OPENSCREEN rovněž systematicky buduje sbírku sloučenin zahrnující diverzní, komerčně dostupné sloučeniny a chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR.