Ministr Plaga jednal s eurokomisařem Moedasem v prostorách ELI Beamlines

Dolní Břežany, 13. června 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se setkal s eurokomisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem v prostorách výzkumné infrastruktury ELI Beamlines. Hlavním diskuzním tématem bylo za účasti partnerů z dalších zemí zhodnotit realizaci projektu ELI, nejmodernějšího laserového zařízení na světě, a aktuální stav ustavení právnické osoby ELI-ERIC, která bude centrálně řídit činnosti pilířů ELI po jejich uvedení do provozní fáze.

ELI – Extreme Light Infrastructure – je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jež zahrnuje celkem 3 pilíře situované ve 3 evropských státech. Jsou jimi ELI Beamlines (Dolní Břežany v ČR), ELI Attosecond (Szeged v Maďarsku) a ELI Nuclear Physics (Măgurele v Rumunsku).

Ve vztahu k pilíři ELI Beamlines ministr Plaga uvedl: „Primárním cílem ELI Beamlines je vybudovat vůbec nejmodernější laserové zařízení na světě, v němž budou realizovány výzkumné a aplikační experimenty zahrnující interakci světla s hmotou, a to na intenzitě, která je cca 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty.“ Výstavba pilíře ELI Beamlines byla zahájena v roce 2010, přičemž aktuálně jsou prováděny instalační práce a testování dodaných technologií, byly spuštěny 2 z celkových 4 laserových systémů ELI Beamlines a ve fázi testování se už nachází rovněž 2 zdroje rentgenového záření a urychlovač iontů, to vše s cílem zpřístupnit experimentální kapacity ELI Beamlines prvním uživatelům již v roce 2018.

Program setkání ministra Plagy a eurokomisaře Moedase zahrnoval kromě bilaterálního jednání také pracovní oběd a prohlídku experimentálních hal ELI Beamlines. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru výzkumné infrastruktury ELI se přitom návštěvy zúčastnili kromě představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Evropské komise a Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. – hostitelské instituce ELI Beamlines – i zástupci presidia Akademie věd ČR, maďarského a rumunského pilíře ELI, managementu ELI Delivery Consortium a velvyslanci Maďarska, Rumunska, Velké Británie, Německa, Itálie, Francie a Litvy, jejichž aktivní zapojení do projektu ELI bude stěžejním pro jeho budoucí úspěch na evropské a celosvětové úrovni.

Kromě témat souvisejících s výzkumnou infrastrukturou ELI ministr Plaga s eurokomisařem Moedasem diskutovali rovněž otázky socioekonomických dopadů Evropských strukturálních a investičních fondů, a to konkrétně na region Dolních Břežan, Vestce a Hodkovic ve Středočeském kraji. Pohovořili poté i na téma přípravy 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace “Horizon Europe”. Ten bude v letech 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj finanční podpory daných sektorů v Evropě ve výši takřka 100 mld. EUR.