Novým předsedou ESFRI byl zvolen RNDr. Jan Hrušák, CSc.

Dne 28. června 2018 byl na 65. plenárním zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), konaném na řeckém ostrově Korfu, zvolen RNDr. Jan Hrušák, CSc. budoucím předsedou ESFRI.

Aktuálně působí RNDr. Jan Hrušák, CSc. jako delegát ČR do ESFRI a současně jako člen jeho výkonného výboru a místopředseda ESFRI. Mandátu předsedy ESFRI by se měl ujmout na přelomu let 2018 a 2019, ke dni 1. ledna 2019. RNDr. Jan Hrušák, CSc. se stane již sedmým předsedou ESFRI, ale zároveň vůbec prvním předsedou ESFRI pocházejícím z tzv. nových členských států EU.

ESFRI bylo založeno roku 2002 z Rozhodnutí Rady EU pro konkurenceschopnost zasedající ve formátu ministrů odpovědných za agendu výzkumu. ESFRI sdružuje členské státy EU, zástupce Evropské komise a asociované státy k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace. Jeho hlavním účelem je definování priorit pro implementaci projektů výzkumných infrastruktur panevropského charakteru a významu a podpora koherentního strategického přístupu evropských států k tvorbě jejich národních politik výzkumných infrastruktur.

V periodických cyklech ESFRI zpracovává tzv. „ESFRI Roadmap“. Její poslední aktualizace probíhá letos a bude oficiálně představena dne 11. září 2018, a to pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU během „ESFRI Roadmap Launch Event“ a na konferenci „ICRI 2018“.

RNDr. Jan Hrušák, CSc. působí jako výzkumný pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a současně jako odborný konzultant Akademické rady Akademie věd ČR. Je dále členem i řady odborných orgánů zabývajících se tvorbou politiky výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní úrovni ČR, tak v rámci Evropského výzkumného prostoru. Z nejvýznamnějších z nich lze kromě ESFRI uvést např. Radu pro velké výzkumné infrastruktury nebo Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC).

V roce 2015 byl RNDr. Jan Hrušák, CSc. hlavním odborným konzultantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy během procesu přípravy Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022. V poslední době poté vedl mj. také strategickou pracovní skupinu ESFRI zaměřenou na dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur. Výstupem její činnosti se stala publikace „Long-Term Sustainability of Research Infrastructures“.

 

Aktuality