Tour de Clarin: Czech Republic

LINDAT/CLARIN představuje český uzel velké evropské infrastruktury CLARIN ERIC. Jednou z jejích iniciativ je putování Tour de Clarin, které se zaměřuje na zapojení uživatelů do aktivit národních uzlů. Během zastavení v České republice byla představena unikátní kolekce vícejazyčných textových korpusů UDTreebank spolu s nástrojem pro automatickou gramatickou analýzu UDPipe . Zajímavý rozhovor o přínosu infrastruktury CLARIN pro digitalizaci v oblasti humanitních věd poskytl dr. Radim Hladík z Filosofického ústavu AV ČR.
Na workshopu o digitálních humanitiních vědách se potkal CLARIN s připravovanou infrastrukturou DARIAH-CZ.