Další vědecká mise ESA se zaměří na exoplanety

Výbor pro vědecký program Evropské kosmické agentury (ESA) na svém zasedání 20. března 2018 schválil výběr další středně velké mise Vědeckého programu ESA. Infračervená observatoř ARIEL (Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey mission), která se zaměří na výzkum exoplanet, má plánovaný termín startu v roce 2028.

Cílem mise ARIEL je výzkum až 1000 horkých planet obíhajících okolo jiných hvězd a s velikostí od superzemí po plynné obry. ARIEL bude měřit chemické složení jejich atmosfér ve chvílích, kdy budou přecházet před svými hvězdami, zaměří se ale také na detekci dalších složek jako je vodní pára, oxid uhličitý či metan. Koncepce mise ARIEL doplňuje další aktuálně připravované mise ESA zaměřené na exoplanety – PLATO a CHEOPS.

Výběr mise podpořila také delegace ČR vedená MŠMT. Do přípravy mise je zapojen tým vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v. v. i. ČR se tak nově napřímo zapojí do projektů kosmického výzkumu i v oblasti exoplanet, jehož se dosud žádné české pracoviště přímo neúčastnilo. Výběrem mise ARIEL se otevírá množství nových příležitostí, jak pro další české výzkumné organizace, tak pro podniky.