Předsednická konference Výzkumné infrastruktury – program a registrace

V rámci Bulharského předsednictví se uskuteční konference Výzkumné infrastruktury po roku 2020: udržitelný a efektivní ekosystém pro vědu a společnost. Konference se bude konat 22.–23. března 2018 v Sofii a jejím výstupem bude Evropská výzva k akci v oblasti dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur. Program a registrace jsou k dispozici zde.

Horizont 2020