Konference Central-East European societies on the map of Europe

European Social Survey Vás zve na konferenci Central-East European societies on the map of Europe, která se koná 7.–8. června 2018 v Budapešti. Konference je zaměřená na výzkum společností ve střední a východní Evropě s využitím dat z European Social Survey.

Témata:

  1. personální a institucionální důvěra
  2. postoje k sociálnímu blahobytu
  3. postoje k migrantům a migraci
  4. příčiny a důsledky sociálního a osobního blahobytu
  5. sociální nerovnosti ve zdraví
  6. postoje ke klimatické změně a využívání energie
  7. individuální hodnoty – Schwartzovy hodnotové mapy
  8. chápání a hodnocení demokracie a politické preference

Abstrakty v rozsahu do 500 slov a 3-5 klíčových slov zasílejte do 6. března 2018 na adresy messing.vera@tk.mta.hu nebo sagvari.bence@tk.mta.hu.

Až 12 účastníků konference může získat grant na ubytování a cestovné.

Více informací zde. 

ESS CZ