Český národní uzel ESS

ESS CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


ESS-CZ představuje český národní uzel panevropské distribuované výzkumné infrastruktury ESS (European Social Survey). Hlavní cíle ESS jsou:

  • mapovat stabilitu a změnu sociálních struktur, podmínek a postojů a interpretovat, jak se mění sociální, politická a morální struktura evropských společností
  • dodržovat a šířit vysoké standardy mezinárodního srovnávacího výzkumu v sociálních vědách
  • zavést přesvědčivé ukazatele národního vývoje založené na vnímání a hodnocení klíčových aspektů společností ze strany jejich občanů
  • provádět a podporovat odborné vzdělávání evropských výzkumných pracovníků v oblasti sociálně-vědních srovnávacích analýz
  • zlepšit viditelnost a dosah údajů o společenských změnách mezi akademickými pracovníky, politiky a veřejností

ESS publikuje národní a mezinárodní integrované datové soubory ze svých výzkumných šetření v otevřeném režimu.

Kromě toho publikuje ESS Topline Series, umožňuje eLearning skrze platformu ESS EduNet a vede bibliografickou databázi ESS Bibiography.