Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020)

Za účelem reflexe stěžejního významu výzkumných infrastruktur pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru jsou výzkumné infrastruktury zahrnovány jako součást rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace. V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014–2020), v jehož rámci je podpora evropských výzkumných infrastruktur zahrnuta v pilíři „Excelentní věda“, činí věcně příslušná rozpočtová alokace celkem 2,5 miliardy EUR. Evropská komise přitom podporuje přípravné, implementační a integrační fáze nových projektů evropských výzkumných infrastruktur, které jsou identifikovány Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), aktivity cílené na optimální využití evropských výzkumných infrastruktur na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě poté i rozvoj evropské e-infrastruktury.

Pracovní program Horizontu 2020 pro výzkumné infrastruktury na léta 2018 až 2020 se zaměřuje zejména na podporu Evropské cloudové iniciativy (European Cloud Initiative), a to s cílem integrovat a konsolidovat platformy evropské e-infrastruktury, více propojit evropské výzkumné infrastruktury identifikované Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury s Evropským cloudem pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud) a realizovat koncept Evropské datové infrastruktury (European Data Infrastructure). Pracovní program s rozpočtem 1,2 miliardy EUR byl zveřejněn v říjnu 2017 na účastnickém portálu Horizontu 2020.

Odbornou expertízu pro zapojování do projektů Horizontu 2020 nabízí Technologické centrum AV ČR, které je Národním kontaktním bodem ČR pro rámcový program Horizont 2020. Současně je možné využít i služby České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) a projektu RICH.

Aktuality