Centrum materiálů a nanotechnologií

CEMNATwebové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Pardubice


CEMNAT umožňuje výzkum a vývoj v materiálových vědách v oblasti fotoniky, elektroniky, fotovoltaiky a katalýzy. V režimu otevřeného přístupu nabízí poradenství, specifické depozice materiálů a jejich analýzy s využitím instrumentálních technik a odborné posouzení výsledků. Vypracovává expertízy zahrnující syntézy, charakterizace a aplikace organických a anorganických materiálů

4 výzkumné oblasti CEMNATU:

  • fotonika (metamateriály, 3D fotonické krystaly, opály)
  • elektronika a elektrotechnika (paměti, vodivé vrstvy, RFID antény)
  • obnovitelné zdroje energie (1D nanotrubky a nanočástice pro solární články a baterie)
  • chemicky aktivní povrchy (zeolity, silika, alumina ve formě membrán a nanovláken)

K dispozici jsou následující instrumentální techniky.

Aktuality