CEITEC MUNI v Brně pořádá 1. 11. 2023 „den sdílených laboratoří“ se špičkovým zázemím

Dělat vědu na úrovni 21. století znamená držet krok s nejnovějšími technologiemi a trendy. Dnešní laboratoře se tak neobjedou bez inovativních přístrojů a vysoce kvalifikovaných týmů vědců a techniků s přesahem do dalších vědeckých nebo technických oborů.

 Za špičkovým laboratorním vybavením nemusíte cestovat daleko, moderní výzkumná pracoviště poskytující nejnovější technologie najdete v kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích a ve středu 1. 11. 2023 na Core Facility Day 2023 se formou odborných prezentací dozvíte, jaké služby vám nabízejí. Tuto akci již tradičně pořádá CEITEC MUNI a v rámci letošního třetího ročníku se připojí rovněž Přírodovědecká fakulta MUNI s výzkumnou infrastrukturou RECETOX, a Lékařská fakulta MUNI s infrastrukturou CZECRIN.

Zaregistrujte se na Core Facility Day a přijďte osobně nebo se připojte online dle programu na uvedeném odkazu. Akce proběhne v angličtině.

 CEITEC MUNI dbá na to, aby vědecká bádání byla nezávislá a moderní technologie přístupné všem, kdo chtějí vědu posunout k objevu něčeho nového nebo komercializovat svůj stávající výzkum. Proto jsou sdílené a nezávislé laboratoře, tzv. core facilities, k dispozici nejen uživatelům na CEITEC MUNI a vědcům a studentům Masarykovy univerzity, ale i externím uživatelům z akademické sféry a průmyslu z České republiky https://www.ceitec.eu/cf-day-2023/a4611?_fid=isvva ze zahraničí. S obsluhou nejmodernějších přístrojů a případně se zaškolením do jejich užívání vám v laboratořích pomohou týmy zkušených vědců a díky projektům zajišťujícím financování nejsou služby sdílených laboratoří nikterak nákladné, uživatelé doplácí pouze příspěvek na dodatečný spotřební materiál a technickou podporu.

A pro jakou expertizu si můžete přijít na CEITEC MUNI? Najdete zde laboratoře věnující se biofyzikálním metodám, proteomice, genomice, zobrazování prostřednictvím světelné mikroskopie a kryo-elektronové mikroskopie. Facility mimo jiné disponují i rozsáhlou infrastrukturou pro výzkum rostlin, laboratoří pro multimodální a funkční zobrazování a v neposlední řadě i specialisty v oblasti bioinformatiky a zpracování dat.

Výzkumná infrastruktura RECETOX nabízí nejen analýzu chemického znečištění přírodních matric, vnitřního prostředí, potravin, vody, kosmetiky či výrobků i analýzu chemické expozice člověka, ale také metody pro hodnocení drah účinku toxických směsí, kvantitativní i screeningové metody analýzy metabolických a proteinových biomarkerů, metody analýzy mikrobiomu nebo metody mikrofluidiky.

CZECRIN svým uživatelům nabízí kompletní servis pro přípravu a realizaci klinického výzkumu různorodého typu v rozličných odvětvích medicíny. Zájemci mohou využít certifikovaných laboratoří v režimu čistých prostor určených pro výrobu hodnocených léčivých přípravků pro moderní terapie. CZECRIN navíc nabízí ucelený systém vzdělávání v oblasti klinického výzkumu.

To, čím se jednotlivé laboratoře zabývají a jaké služby poskytují, najdete na níže uvedených odkazech, kde si také můžete projít seznam jejich přístrojového vybavení. Většina profilů core facilit CEITEC MUNI má na svých stránkách i odkaz na virtuální prohlídku, která vás uvede přímo do centra dění.

Aktuality