Čeští vědci oceněni na konferenci výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC

Ve dnech 10.–12. října 2022 se v Praze konala výroční konference infrastruktury pro jazykové zdroje a technologie CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Česká velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ hostila konferenci jako satelitní akci ke konferenci ICRI (International Conference on Research Infrastructures), která se bude konat ve dnech 19.–21. října 2022 v Brně. Každoroční setkání širší humanitní a společenskovědní komunity bylo uspořádáno jako hybridní událost v 10. roce existence konsorcia CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

CLARIN. Infrastruktura pro jazykové zdroje

Na výroční konferenci se sešli výzkumní pracovníci a zástupci širšího spektra humanitních věd, aby sdíleli názory a zkušenosti v rámci výzkumné infrastruktury CLARIN. Příspěvky se týkaly designu, budování a provozu výzkumné infrastruktury, dat, nástrojů a služeb, které CLARIN zajišťuje, či po nichž je poptávka, využívání výzkumné infrastruktury badateli a vztahů CLARIN s jinými výzkumnými infrastrukturami a projekty. Na konferenci byla představena také kniha s titulem CLARIN. The Infrastructure for Language Resources, kterou si lze přečíst v módu otevřeného přístupu.

CLARIN. Infrastruktura pro jazykové zdroje

Cena Stevena Krauwera

Po zahájení konference byla studentům, vědeckým pracovníkům a vývojářům Ústavu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy udělena Cena Stevena Krauwera za úspěchy v rámci výzkumné infrastruktury CLARIN. Tým u4u na Univerzitě Karlově vyvinul překladatelský nástroj pro češtinu a ukrajinštinu s cílem podpořit migranty v těžké válečné situaci. Překladač je veřejně dostupný a má pomoci zájemcům z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru v ČR, resp. orientovat se v českém prostředí. V důsledku popularity webové služby byla vyvinuta taktéž mobilní aplikace.

Tým u4u z Univerzity Karlovy

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC

CLARIN ERIC je digitální výzkumnou infrastrukturou pro jazyk jako sociální a kulturní data, jež sídlí v nizozemském Utrechtu. Nabízí data, nástroje a služby pro podporu výzkumu založeného na jazykových zdrojích. Účast české výzkumné komunity v konsorciu CLARIN ERIC zabezpečuje velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), koordinovaná Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které hradí i mandatorní členské příspěvky ČR do konsorcia CLARIN ERIC.