Eurokomisařka Mariya Gabriel navštívila výzkumnou infrastrukturu ELI

Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel navštívila ve čtvrtek dne 7. července 2022 výzkumnou infrastrukturu ELI (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech. Vědecké centrum ELI je celosvětově nejvýkonnějším laserovým zařízením, přičemž slaví rok od založení konsorcia ERIC (European Research Infrastructure Consortium), jež výzkumnou infrastrukturu ELI řídí.

Návštěva eurokomisařky Mariyi Gabriel byla vůbec její první návštěvou v Dolních Břežanech od doby, co bylo konsorcium ELI ERIC ustaveno. Setkala se zde s představiteli hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI a jejím managementem. Návštěva byla přitom uspořádána v souvislosti se zahájením předsednictví ČR v Radě EU.

Eurokomisařku v Dolních Břežanech uvítali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš spolu se státním tajemníkem maďarského Ministerstva kultury a inovací Lászlem Györgym. Za konsorcium ELI ERIC se návštěvy zúčastnili jeho generální ředitel Allen Weeks a předsedkyně valného shromáždění konsorcia Caterina Petrillo. Na setkání dorazila také předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Návštěva výzkumné infrastruktury ELI eurokomisařkou Mariyou Gabriel je velmi významnou událostí, protože se v případě ELI jedná o vůbec první výzkumnou infrastrukturu takovéhoto rozsahu situovanou ve střední Evropě v tzv. nových členských státech EU,“ uvedl generální ředitel Allen Weeks. „Výzkumná infrastruktura ELI vysílá velmi silný signál výzkumné komunitě jak v regionu střední Evropy, tak i v celé Evropě, co do poskytnutí možností pro realizaci špičkových vědeckých experimentů za využití místních výzkumných zařízení,“ dodal generální ředitel Allen Weeks.

Vědecká zařízení ELI představují celosvětově nejvýznamnější laserovou výzkumnou infrastrukturu. Jimi generované ultra-krátké a ultra-intenzivní laserové pulsy jsou využívány pro mezioborový výzkum i pro vědecké aplikace. Kromě výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech konsorcium ELI ERIC zahrnuje i sesterský pilíř ELI ALPS situovaný v maďarském Szegedu. Třetí pilíř ELI NP se nachází ve výstavbě v rumunském Măgurele.

Návštěva eurokomisařky Mariyi Gabriel v Dolních Břežanech akcentuje, že výzkumná infrastruktura ELI přispívá k posílení evropské konkurenceschopnosti, přilákání talentů a zvýšení inovačního potenciálu evropského průmyslu.

Výzkumná infrastruktura ELI je tzv. ESFRI Landmark na Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a první takto rozsáhlou mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, jíž hostí tzv. nové členské státy EU střední Evropy. Výzkumná infrastruktura ELI poskytuje mezinárodní uživatelské komunitě otevřený přístup k zařízením pro provádění vědeckých experimentů v oblastech lékařství, jaderné fúze, radiografie, materiálových věd, nanotechnologií, biochemie či studia životního prostředí. Vzdělávání mladých vědeckých pracovníků a inženýrů v laserové fyzice a fotonice je rovněž součástí mise vědeckých center ELI.

Účastníci se v průběhu návštěvy seznámili s experimentální instrumentací výzkumné infrastruktury ELI a v ní působícími mladými vědeckými pracovníky. Návštěva byla zorganizována na okraj konference, jíž k otázkám synergií ve financování výzkumu a inovací v Evropě uspořádalo předsednictví ČR v Radě EU.

Konsorcium ELI ERIC je znamenitým příkladem synergií. Pro výstavbu výzkumné infrastruktury ELI byly využity zdroje evropských strukturálních a investičních fondů a prostředky národního spolufinancování. Souhrnná investice do vybudování tří pilířů výzkumné infrastruktury ELI, rozkládajících se na 85 000 m2, přesáhla hodnotu 850 mil. EUR, přičemž výzkumná infrastruktura ELI již zaměstnává na 600 vědeckých, technických a administrativních pracovníků,“ poznamenal během návštěvy ELI Beamlines v Dolních Břežanech ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Konsorcium ELI ERIC aktuálně provozuje 2 vzájemně komplementární výzkumná zařízení ELI, a to ELI Beamlines v Dolních Břežanech v ČR a ELI ALPS v maďarském Szegedu. Integrace obou pilířů výzkumné infrastruktury ELI se očekává v horizontu 2 až 3 let, přičemž podporu jí poskytuje mj. i Evropská komise prostřednictvím rámcového programu Horizontu 2020 a projektu IMPULSE, jehož rozpočet činí 20 mil. EUR. Integrace rumunského pilíře výzkumné infrastruktury ELI, ELI NP, nacházejícího se v Măgurele, by měla proběhnou v nejbližší budoucnosti.