Andrew Harrison jmenován vědeckým ředitelem Extreme Light Infrastructure (ELI)

Prof. Andrew Harrison, od roku 2014 generální ředitel Diamond Light Source, se připojí k Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC) jako jeho první vědecký ředitel. Povede vědecký program této výzkumné infrastruktury a bude koordinovat uživatelský program konsorcia ELI ERIC.

Prof. Harrison má rozsáhlé zkušenosti s vedením výzkumných infrastruktur, a to zejména uživatelských zařízení. Výzkumnou infrastrukturu Diamond provedl přechodem od dokončení výstavby k provozu a zajistil strategii dlouhodobé udržitelnosti i markantního nárůstu její uživatelské komunity.

Předtím působil prof. Harrison jako generální ředitel a zástupce ředitele pro vědu v Institutu Laue-Langevin v Grenoblu ve Francii, předním světovém institutu neutronové vědy. V letech 2006–2014 byl zodpovědný za rozvoj technického výkonu zařízení na bázi reaktoru. Jako vědec z oblasti materiálových a chemických věd v průběhu své kariéry využíval neutronová, rentgenová a laserová zařízení.

Výzkumná infrastruktura ELI je prvním rozsáhlým laserovým uživatelským zařízením na světě. Rozhodnutí získat pro pozici vědeckého ředitele špičkového vědce ze synchrotronové komunity bylo záměrem.

Andrewovy zkušenosti ze dvou předních světových uživatelských zařízení jsou pro ELI zásadní, protože se otevíráme novým uživatelům,“ vysvětluje generální ředitel konsorcia ELI ERIC Allen Weeks. „Je to důležitý krok pro evropskou laserovou komunitu, neboť se můžeme poučit z toho, co se osvědčilo na jiných zařízeních, a přizpůsobit to našim uživatelům a našemu způsobu fungování.“

Prof. Harrison se hojně podílel na činnosti orgánů zodpovědných za tvorbu vědních politik v Evropě i v širším mezinárodním kontextu. Byl předsedou EIROForum (2012–2013) a v současné době předsedá ERF AISBL, asociaci předních evropských výzkumných infrastruktur nesdružených v EIROForum. Jako delegát Velké Británie v ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) hrál od roku 2014 vedoucí úlohu v oblasti tvorby rámce pro hodnocení evropských výzkumných infrastruktur. Po celou dobu své kariéry přispíval k utváření a formování výzkumného prostředí v Evropě s cílem dosáhnout vědecké excelence v partnerství s nejrůznějšími stakeholdery.

ELI přináší skvělé příležitosti s vysokými ambicemi sloužit vědě a společnosti,“ říká prof. Harrison. „Splnění tohoto příslibu bude vyžadovat soudržnost a úzkou koordinaci činností ve všech oblastech na všech úrovních napříč pracovišti konsorcia ELI ERIC. Těším se, že budu moci uplatnit své zkušenosti k naplňování tohoto poslání.

Andrew Harrison opustí Diamond Light Source a zahájí své působení v konsorciu ELI ERIC na podzim roku 2022.

Professor Andrew Harrison has been appointed Chief Executive Officer of Diamond Light Source Ltd with effect from 1st January 2014
Photographs By: Sean Dillow
The Big Cheese Photography.
www.TheBigCheesePhotography.co.uk
Tel: 07990 522727
© It’s Your Day Ltd

Aktuality