Výzva v programu instalačních grantů EMBO pro období let 2023–2027

Mezinárodní organizace EMBO/EMBC (European Molecular Biology Organisation/Conference) otevřela výzvu pro projekty v rámci programu tzv. strategických rozvojových instalačních grantů (SDIG). Ucházet se o ně mohou vědci v oborech molekulární biologie, kteří se vrací anebo se v posledních 2 letech vrátili ze zahraničních výzkumných pracovišť a chtějí si vytvořit v domácích podmínkách svůj výzkumný tým.

Program zajišťuje každoroční podporu ve výši 50 tis. EUR po dobu 3 let, v případě splnění podmínek automaticky prodlužovanou o další 2 roky. S grantem jsou spojeny další výhody v rámci networkingu EMBO, jako jsou výměnné pobyty na špičkových evropských pracovištích anebo možnost účasti na konferencích a workshopech. Termín k předkládání přihlášek běží až do dne 15. dubna 2022. Grant je v případě českých vědců hrazen z větší části z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší podmínky a přihlašovací formulář lze nalézt na webových stránkách EMBO.

Kromě programu instalačních grantů nabízí EMBO/EMBC i celou řadu dalších grantů a stipendií:

  • Postdoktorandská stipendia (Postdoctoral Fellowships);
  • Krátkodobá stipendia výměnných pobytů (Scientific Exchange Grants);
  • Stipendijní pobyty na kmenových pracovištích EMBO (Core Facility Fellowships);
  • Young Investigator Programme (prestižní grant pro mladé vědce).

ČR je nově v rámci tříletého pilotního projektu EMBO zařazena mezi země s nižší účastí a úspěšností v grantových řízeních, pročež získala tzv. under-participating status. Tento poskytuje českým vědcům určité výhody v procesu hodnocení grantových návrhů. Například 5 nových post-doktorských pozic je rezervováno pro uchazeče z takto zařazených zemí. Pokud přihláška těchto uchazečů splňuje základní formální kritéria, měli by mít garantován přístup k pohovoru s hodnotící komisí. V nabídce jsou rovněž speciální lektorské kurzy a další výhody. Bližší informace o rozsahu poskytnutých výhod jsou k nalezení na webových stránkách EMBO.