Přihlášky na stáže v ESA předkládejte do dne 28. února 2022

Studenti posledního ročníku vysokých škol na magisterském stupni a rovněž čerství absolventi magisterského studia v technických, přírodovědných či ekonomických oborech mají možnost do dne 28. února 2022 zasílat přihlášky do programu stáží Young Graduate Trainee Evropské kosmické agentury (ESA).

Program Young Graduate Trainee (YGT), který je jednoletý s možností prodloužení až na 2 roky, nabízí jedinečnou možnost pracovat na inspirativních kosmických projektech v samotném centru evropské kosmonautiky na pozicích v oborech inženýrství, věda, IT či v administrativě.

ESA každoročně vypisuje cca 100 pozic YGT. Stáže probíhají ve vybraném zařízení ESA a jsou ze strany ESA financované od 2 300 EUR měsíčně.

O účast v programu se mohou ucházet pouze občané členských, přidružených či spolupracujících zemí ESA, včetně ČR. Podmínkou k zahájení stáže je dokončení magisterského stupně studia.

Přehled aktuálně vypsaných pozic je dostupný na kariérním portálu ESA.

Krátkodobé stáže

Kromě dlouhodobých stáží YGT nabízí ESA rovněž možnost krátkodobých stáží v délce od 3 do 6 měsíců, které jsou otevřeny uchazečům v jejich posledním či předposledním ročníku magisterského studia. Je nutné, aby byl stážista po celou dobu pobytu zapsán ke studiu na vysoké škole.

Podmínky pro přijetí jsou podobné jako u programu YGT, na krátkodobých stážích stážisté dostávají příspěvek ve výši kolem 600 EUR měsíčně. Pozice jsou vypisované vždy v listopadu. Více informací je k dispozici na webových stránkách ESA.

YGT 2022

(image: ESA)