Pořadatelé ICRI 2022 vyzývají k zapojení se do doprovodného programu

Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022, která se mezi 19. a 21. říjnem uskuteční v Brně, nabídne krom hlavního programu v podobě plenárních a paralelních sekcí také program doprovodný. Organizátoři za tímto účelem zveřejnili výzvu směřující na zájemce o pořádání právě těchto doprovodných akcí, tzv. Side a Satellite events.

Smyslem Side a Satellite evets je oslovit ještě širší skupinu stakeholderů a aktivně je zapojit do diskuze o tématech souvisejících s výzkumnými infrastrukturami, podělit se o své vize a plány. Zatímco pro Satellite events jsou vyhrazeny dva dny před formálním začátkem konference, nejsou vázány místem konání a počítá se v jejich případě s aktivitou zejména českých uzlů mezinárodních výzkumných infrastruktur, Side events se uskuteční ve dnech konference v Brně. Zájemci o pořádání Side events tak budou mít možnost využít asistence organizačního týmu konference.

Rozdíl je rovněž v počtu akcí – zatímco pro Side events je v programu vyhrazeno nanejvýš dvanáct slotů, Satellite events v tomto ohledu nijak limitovány nejsou. „Cílem není vybrat jen pár nejlepších přihlášek, ale zkoordinovat pořádání více akcí zorganizovaných různými infrastrukturami. Pokud bude návrh na akci vyhovovat kvalitativním a formálním nárokům, mohou zájemci svou akci zorganizovat pod značkou ICRI 2022,“ říká za pořadatele Zuzana Vémolová, která je zároveň pro zájemce kontaktní osobou. „Při výběru témat jednoho či druhého typu akce mají zájemci volnou ruku, chtěli bychom však apelovat, aby se vztahovala k tématům výzkumných infrastruktur.“

Přihlášku k pořádání Side a Satellite events je třeba vyplnit na webu ICRI 2022, kde jsou k nalezení i příslušné pokyny. Výzva je otevřená do 31. března.