Slovinsko se stalo 24. členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC

Slovinsko se oficiálně stalo členskou zemí BBMRI-ERIC (Biobank and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium), konsorcia evropské výzkumné infrastruktury pro bio-bankovnictví a bio-molekulární výzkum se statutárním sídlem v rakouském Štýrském Hradci. Slovinsko bylo schváleno shromážděním členů konsorcia BBMRI-ERIC dne 19. listopadu 2021. ČR se jako jeden ze zakládajících členů účastní konsorcia prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ (Banka klinických vzorků). Evropská výzkumná infrastruktura BBMRI-ERIC zpracovává a dlouhodobě uchovává humánní biologický materiál a asociovaná klinická data a zpřístupňuje je výzkumným uživatelům. Konsorcium BBMRI-ERIC sdružuje na 700 bio-bank provozovaných v jeho členských státech. Katalog BBMRI-ERIC Directory je přitom největším katalogem biologických vzorků na světě, jenž umožňuje svým uživatelům vyhledávat miliony vzorků online a naplňuje tak i hlavní poslání konsorcia BBMRI-ERIC, jímž je usnadnit přístup k biologickým vzorkům, datům a bio-molekulárním zdrojům pro vědecké účely.

BBMRI-CZ: Banka klinických vzorků

Slovinský národní uzel BBMRI-ERIC

Slovinský národní bio-bankovní uzel BBMRI.SI byl založen v roce 2020 jako konsorcium 3 slovinských veřejných univerzit – Univerzity v Mariboru, Univerzity v Lublani a Primorské univerzity, a Univerzitního lékařského centra v Mariboru. Svým charakterem se jedná o multidisciplinární konsorcium, které propojuje poznatky z oblasti medicíny a zdravotnických věd, chemie a inženýrství, i informačních technologií a práva. Slovinské bio-banky shromažďují všechny typy lidských vzorků od tekutých a pevných tkání přes čerstvě zmrazené a formalínem fixované parafinové vzorky až po izolované buňky a různé extrakty biomolekul. Mezi nejznámější slovinské bio-banky patří Bio-banka biopsií kosterního svalstva Lékařské fakulty Univerzity v Lublani, Virová bio-banka Lékařské fakulty Univerzity v Lublani, Bio-banka ledvinových tkání Univerzitního lékařského centra v Mariboru a Bio-banka autoimunitních onemocnění Lékařské fakulty Univerzity v Mariboru.

prof. Urban Bren, koordinátor BBMRI.SI