5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne 15. února 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI) a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) zvou k účasti na 5. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který proběhne v úterý dne 15. února 2022.

S ohledem na přetrvávající nepříznivý epidemiologický vývoj, co do šíření coronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění Covid-19, a platná proti-epidemiologická opatření, jež neumožňují uspořádání konference v potřebném počtu prezenčních účastníků, je konání konference přesunuto do virtuálního prostředí. Zrušena je tedy poster session velkých výzkumných infrastruktur ČR, a i exkurze do prostor výzkumných infrastruktur a dalších pracovišť Masarykovy univerzity a kampusu Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v brněnských Bohunicích.


Datum:            úterý dne 15. února 2022

Čas:                   09:30 – 17:00 hod. SEČ

Odkaz:              YouTube kanál Masarykovy univerzity

Program:         5thLRIsNationalDay_Programme (pdf)

Registrace:      Registrační formulář

Kontakt:           5thLRIsNationalDay@msmt.cz


Program konference, které se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních výzkumných organizací ČR, bude zahrnovat přednášky a diskuze k následujícím tématům:

  • Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR;
  • Analýza socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR;
  • Podpora velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v letech 2023–2029;
  • Evropské výzkumné infrastruktury koordinované ČR;
  • Architektura budování národní datové infrastruktury ČR.

Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.

Účast na konferenci je bezplatná a veřejná. Účastníci, kteří vyplní své kontaktní údaje prostřednictvím registračního formuláře – nejpozději do pátku dne 28. ledna 2022 – obdrží na adresu své elektronické korespondence připomínku účasti s webovým odkazem ke sledování přímého přenosu z konference.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se lze obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na adrese elektronické korespondence 5thLRIsNationalDay@msmt.cz.

 

Aktuality