Portugalsko se stává členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC

Portugalsko se stalo novým členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology), mezi jehož zakladatelské členské státy náleží od roku 2018 mj. i ČR, zapojená do konsorcia prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a českého národního uzlu CZ‑OPENSCREEN (Národní infrastruktura chemické biologie), koordinovaného Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Účast Portugalska v konsorciu EU-OPENSCREEN ERIC řídí portugalská Národní infrastruktura pro chemickou biologii a genetiku PT-OPENSCREEN, která byla zařazena na portugalskou Cestovní mapu výzkumných infrastruktur v roce 2020. Ústředí PT-OPENSCREEN sídlí při Institute for Health Research and Innovation při University of Porto a sdružuje hlavní výzkumná centra v oblasti chemie a biologie v celé zemi.

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Portugalský národní uzel EU-OPENSCREEN ERIC

Pro portugalský výzkum v oblasti chemické biologie nastávají opravdu vzrušující časy. Podařilo se nám vytvořit dynamickou národní infrastrukturu a nyní jsme hrdí na to, že můžeme spojit své síly s nejlepšími evropskými institucemi v oboru. Rád bych poděkoval Portugalské nadaci pro vědu a technologie za její vytrvalou podporu a konsorciu EU-OPENSCREEN ERIC za to, že nás přijalo do své rodiny,“ uvedl profesor António Pombinho, portugalský delegát ve správních orgánech konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC.

Jsem velice rád, že se Portugalsko připojuje k EU-OPENSCREEN ERIC jako nová členská země. Jedná se o důležitý milník. Portugalská infrastrukturní iniciativa urazila od ustavujícího jednání PT-OPENSCREEN v červenci 2018 dlouhou cestu. Tyto vynikající instituce a univerzity se nyní mohou stát členy naší sítě 24 evropských partnerských pracovišť a realizovat výzkumné projekty EU-OPENSCREEN ERIC s využitím našich jedinečných sbírek screeningových sloučenin,konstatoval Bahne Stechmann, vedoucí oddělení provozu a vědecké strategie konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC.

Pandemie Covid-19 ukázala, jak moc důležitá je spolupráce a multidisciplinární výzkum. Portugalská chemicko-biologická komunita významně přispěje k projektu EU-OPENSCREEN a nové ústavy budou privilegovanými partnery v budoucích výzkumných projektech vedených EU-OPENSCREEN ERIC,“ dodal Wolfgang Fecke, generální ředitel konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC.

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Český národní uzel EU-OPENSCREEN ERIC

CZ-OPENSCREEN nabízí svým uživatelům z řad biologů a chemiků zavedené standardní biologické a biochemické testování, ve spolupráci s uživateli vývoj nových testů, testování s vysokou propustností HTS (High-Throughput Screening), profilování chemických sloučenin na panelu buněčných linií a také medicinálně-chemickou optimalizaci identifikovaných biologicky aktivních sloučenin. CZ‑OPENSCREEN zároveň systematicky buduje sbírku chemických sloučenin zahrnující jak diverzní komerčně dostupné sloučeniny, tak i chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR.

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie