METROFOOD-PP connector event

Konsorcium METROFOOD-RI si vás dovoluje pozvat na METROFOOD-PP CONNECTOR EVENT „Explore societal engagement in research and innovation“, která se bude konat virtuálně dne 27. ledna 2022.

METROFOOD-RI – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition (www.metrofood.eu) v současné době provádí svou přípravnou fázi v rámci projektu METROFOOD-PP financovaného H2020 a hledá kooperaci a spojení s aktéry z různých geografických regionů za účelem posílení bilaterálních partnerství a vzájemně prospěšné spolupráce. Tato virtuální networkingová událost má za cíl vytvořit prostor pro dialog a multidisciplinární výměnu za účelem prozkoumání příležitostí pro společnou spolupráci s METROFOOD-RI a pro lepší přizpůsobení služeb infrastruktury požadavkům a očekáváním potenciálních spolupracovníků a partnerů.

Cílem akce je zvýšit zapojení zainteresovaných stran do výzkumu a inovací vytvořením a implementací modelu pro efektivní spolupráci mezi všemi relevantními zúčastněnými stranami, aby bylo možné reagovat na společenské výzvy související se zemědělsko-potravinářskými systémy, potravinami a výživou, sdílet různé názory a identifikovat společné zájmy a potřeby.

METROFOOD-PP CONNECTOR EVENT bude realizován ve dvou identických sekcích, v 10:00 – 12:00 CET (1. sekce) a 15:00 – 17:00 CET (2. sekce), za účelem usnadnění účasti z různých geografických oblastí. Během registrace si můžete vybrat sekci, ke které se chcete připojit.

PROGRAM  (pdf)

REGISTRACE

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi!

Konsorcium METROFOOD-RI