5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne 15. února 2022 v Brně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI) a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) zvou k účasti na 5. ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který proběhne v úterý dne 15. února 2022 v Brně.


Datum:              úterý dne 15. února 2022

Místo:                Masarykova univerzita – Univerzitní kampus Bohunice, Budova B11 – zasedací místnost 132, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Kontakt:           5thLRIsNationalDay@msmt.cz

Pozvánka:       5thLRIsNationalDay_Invitation (pdf)

Program:         5thLRIsNationalDay_Programme (pdf)


Program konference, které se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních výzkumných organizací ČR, bude zahrnovat přednášky a diskuze k následujícím tématům:

 • Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR;
 • Analýza socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR;
 • Podpora velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v letech 2023–2029;
 • Evropské výzkumné infrastruktury koordinované ČR;
 • Architektura budování národní datové infrastruktury ČR.

V průběhu konference proběhne poster session velkých výzkumných infrastruktur ČR a účastníci budou mít možnost zavítat i na exkurzi do prostor výzkumných infrastruktur, a i dalších pracovišť Masarykovy univerzity a kampusu Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v brněnských Bohunicích:

 • CIISB (Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology);
 • CzechBioImaging (National Research Infrastructure for Biological and Medical Imaging);
 • CZECRIN (Czech National Node to the European Clinical Research Infrastructure Network);
 • CzPPN (Czech Plant Phenotyping Network);
 • NCMG (National Centre for Medical Genomics);
 • RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment);
 • SIMU (Simulation Centre of the Faculty of Medicine of Masaryk University).

Účast na konferenci je bezplatná. Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení. Kapacita konferenčních prostor je limitována na 250 míst. K účasti na akci je možné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do pátku dne 28. ledna 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se lze obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na adrese elektronické korespondence 5thLRIsNationalDay@msmt.cz.

V případě nepříznivého epidemiologického vývoje, co do šíření koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění Covid-19 a proti-epidemiologických opatření, jež by znemožňovala uspořádání konference v kýženém formátu a za odpovídající fyzické účasti, bude konání konference přesunuto do virtuálního prostředí.