Nové stáže v ESO pro české studenty, vědce a inženýry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto vyhlašuje výzvu k předkládání přihlášek na placenou stáž u mezinárodní organizace ESO (European Southern Observatory), jež provozuje špičková astronomická pozorovací zařízení v Chile. V organizaci ESO nacházejí uplatnění nejenom astronomové a astrofyzici, ale i specialisté v široké škále inženýrských oborů. Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile. Stipendium činí 2 500–3 000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty). Délka stáže činí 6–12 kalendářních měsíců (s možností prodloužení). Hlásit se mohou čeští studenti, vědci a inženýři do 32 let věku, kteří působí v některém z následujících oborů:

  • Astronomie;
  • Astrofyzika;
  • Softwarové inženýrství;
  • Elektrotechnika;
  • Mechanika;
  • Controlling;
  • Optika;
  • Provozní inženýrství;
  • Projektový management.

Přihlášku je třeba zaslat MŠMT v anglicko-jazyčném znění nejpozději do dne 31. května 2021 na adresu elektronické korespondence JUDr. Jana Buriánka jan.burianek@msmt.cz z odboru výzkumu a vývoje. Nástupní termín stáží je září 2021. Bližší informace jsou k dispozici ve výzvě k předkládání přihlášek.(pdf)

Evropská jižní observatoř – radioteleskopická soustava ALMA

Evropská jižní observatoř

Evropská jižní observatoř (ESO, plným názvem European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) je mezivládní výzkumnou organizací pro pozemní astronomii. ESO byla založena v roce 1962, spojuje 16 evropských členských států a Austrálii jakožto přidruženého partnera a čítá více než 500 zaměstnanců. ČR se stala jejím členem v roce 2007. ESO realizuje vědecký program zaměřený na návrh, konstrukci a provoz výkonných pozemních pozorovacích zařízení pro astronomii a astrofyziku s cílem umožnit přelomové vědecké objevy. Sídlo ESO se nachází v Garchingu u Mnichova v Německu, kde probíhá taktéž technický vývoj zajišťující observatořím ESO nejmodernější nástroje a technologie. Observatoře ESO se nacházejí v severním Chile v poušti Atacama, kde jsou na Zemi vůbec nejvhodnější podmínky pro pozorování hvězdné oblohy. Provozní záležitosti ESO zabezpečuje kancelář ve Vitacura v Santiago de Chile.

Evropská jižní observatoř – observatoř na hoře La Silla

 

Aktuality