ČR se účastní vývoje nových technologií pro evropské superpočítače

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytne výzkumným organizacím z ČR finanční podporu na účast v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovaných v rámci společné technologické iniciativy EuroHPC. Projekty vybrané k finanční podpoře z veřejných prostředků v rámci výzev vyhlášených společným podnikem EuroHPC v roce 2020 budou realizovány do roku 2024 a z rozpočtových prostředků MŠMT bude na jejich financování alokováno přes 53 mil. Kč.

Stejnou částkou podpoří české účastníky projektů i Evropská komise, a to prostřednictvím společného podniku EuroHPC. Českými účastníky projektů EuroHPC jsou IT4Innovations Národní superpočítačové centrum, situované na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, a Masarykova univerzita prostřednictvím Středoevropského technologického institutu v Brně. Zapojí se celkem do 5 projektů EuroHPC, a to LIGATE, SCALABLE, ACROSS, IO-SEA a EUROCC.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Společná technologická iniciativa EuroHPC

Stěžejním cílem společné technologické iniciativy EuroHPC je rozvoj znalostí a technologií v oblasti tzv. vysokorychlostního počítání (High Performance Computing – HPC) v EU, jelikož tyto jsou předpokladem úspěšného zavádění konceptu digitální ekonomiky v Evropě. Celkem 32 evropských zemí se tak v úzké spolupráci s Evropskou komisí podílí na aktivitách společné technologické iniciativy EuroHPC, jež mají zabezpečit mezinárodní konkurenceschopnost, soběstačnost a nezávislost Evropy na poli HPC. HPC se stává nástrojem pro řešení klíčových vědeckých a společenských výzev, jakými jsou např. rané odhalení a nové léčebné postupy v medicíně, předpovídání vývoje klimatu, prevence a řízení velkých přírodních katastrof či urychlení vývoje nových materiálů. Příkladem uplatnění technologií HPC se stala i pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19, když se technologie HPC využívají mj. k urychlení vývoje nových léčivých přípravků a vakcín, tvorbě prognóz šíření viru, plánování a distribuci nedostatkových zdravotnických prostředků či analýzám účinnosti opatření proti šíření nákazy a scénářů socioekonomického rozvoje v post-pandemickém období.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum – superpočítač „BARBORA“

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Hlavním příspěvkem ČR k rozvoji technologií HPC v Evropě je IT4Innovations Národní superpočítačové centrum, jehož hostitelskou institucí je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a jež působí jako HPC segment českého národního e-infrastrukturního konsorcia e-INFRA CZ. Významným milníkem dosaženým v ČR v oblasti HPC je úspěch IT4Innovations v celoevropské soutěži o hostitelství petascale superpočítačového systému „KAROLINA“. Ten by měl být nainstalován v Ostravě během května 2021. Nad rámec toho uspěla ČR prostřednictvím IT4Innovations Národního superpočítačového centra dále i jako člen tzv. LUMI konsorcia, vedeného Finskem a sdružujícího také Belgii, Dánsko, Estonsko, Norsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko, s návrhem akvizice a provozu pre-exascale superpočítačového systému „LUMI“, který bude pořízen v roce 2021, nainstalován ve finském Kajaani a stane se jedním z vůbec nejvýkonnějších a energeticky nejefektivnějších superpočítačů v Evropě i ve světě.

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum – superpočítač „KAROLINA“