Průběžné zprávy o realizaci projektů velkých výzkumných infrastruktur za rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto zveřejňuje oficiální formuláře pro přípravu průběžných zpráv o realizaci projektů velkých výzkumných infrastruktur za rok 2020:

Oproti minulým letům se periodická zpráva o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury, včetně jejích příloh, dokládá již výlučně v anglickojazyčném znění. Formuláře průběžné zprávy (LRI’s Progress Report) a přílohy o čerpání osobních nákladů v rámci projektu (Statement on Spending Personnel Costs) se vyplňují jeden za velkou výzkumnou infrastrukturu jako za celek (tzn., nikoliv za jednotlivé účastníky projektu v roli příjemce a dalšího účastníka). Příloha o čerpání uznaných nákladů projektu (Statement on Spending Recognised Costs) se vyplňuje za velkou výzkumnou infrastrukturu jako za celek a dále za každého účastníka projektu zvlášť. I čestné prohlášení (Affidavit) je třeba vyplnit za každého účastníka projektu podpory velké výzkumné infrastruktury samostatně.

Oprávněná osoba instituce (tzn., statutární zástupce nebo jím zplnomocněný zástupce) podepisují vždy formulář a jeho přílohy elektronickým podpisem ve formátu PDF (pokud nedisponují elektronickým podpisem, lze postup domluvit individuálně s MŠMT). Přílohy o čerpání osobních nákladů (Statement on Spending Personnel Costs) a uznaných nákladů projektu (Statement on Spending Recognised Costs) prosíme zaslat společně s podepsanou verzí PDF navíc i ve formátu Microsoft Excel (nepodepsané).

Řádně vyplněnou, zkompletovanou a podepsanou dokumentaci průběžné zprávy o realizaci projektu velké výzkumné infrastruktury za rok 2020 je nezbytné předložit nejpozději do dne 31. ledna 2021 (lhůta pro předložení dokumentace je tímto oproti lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory prodloužena) jejím odesláním do datové stránky MŠMT, jejíž ID je „vidaawt“.

Případné dotazy zasílejte na adresu elektronické korespondence vedoucího oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT RNDr. Marka Vyšinky, Ph.D. marek.vysinka@msmt.cz.

Kontakt

RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.
vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury – 311
odbor výzkumu a vývoje – 31
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
E-mail: marek.vysinka@msmt.cz
Tel.: +420 234 812 136
Web: http://www.msmt.cz/
Web: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/

 

Aktuality