Manipulátor pro PSD detektor úspěšně předán do infrastruktury FAIR

Jménem čtyřčlenného českého týmu z Ústavu jaderné fyziky (ÚJF) AV ČR a z ČVUT v Praze předal náš kolega Petr Chudoba, Ph.D. (ÚJF) manipulátor pro PSD detektor, in-kind příspěvek českého projektu FAIR-CZ pro infrastrukturu FAIR.

Úspěšný „site acceptance“ test manipulátoru pro detektor fragmentů PSD (Projectile Spectator Detector) proběhl v polovině září 2020 v budované infrastruktuře FAIR (The Facility for Antiproton and Ion Research) u německého Darmstadtu. Pro budoucí experiment CBM (Compressed Baryonic Matter) v rámci infrastruktury FAIR jde o první do Německa dopravený a převzatý in-kind příspěvek od zahraničního partnera. CBM zahájí svůj fyzikální program po roce 2023.

Čeští vědci významně přispívají k výzkumu, vývoji a konstrukci PSD pro spektrometr CBM, který využije extrémní intenzity svazku těžkých relativistických iontů a tedy i možnosti studovat vzácně se vyskytující částice, produkty interakce těchto iontů s terčem. PSD bude detekovat spektátory, tj. pozůstatky nalétávajícího těžkého iontu po jeho interakci s terčem, a tím umožní určit centralitu a rovinu srážky.

PSD bude umístěn ve vzdálenosti asi 8–12 metrů od bodu interakce, kolem trubice svazku. Ta bude pohyblivá, proto musí být i PSD pohyblivý ve třech na sebe kolmých směrech a umožňovat otáčení. Hmotnost PSD je zhruba 22 tun, takže navrhnout a postavit odpovídající nosný rám manipulátoru PSD, který umožňuje horizontální a vertikální pohyb s přesností na milimetry, stejně jako rotaci celého PSD, nebylo snadným úkolem. Český tým se jej ovšem úspěšně zhostil.