Save-the-date: Informační den k hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 15. září 2020

V úterý dne 15. září 2020 v 9:00 až 12:00 hodin uspořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informační den k dalšímu cyklu mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které se uskuteční v roce 2021. Účelem tohoto informačního semináře je seznámení se s metodickým rámcem mezinárodního hodnocení a s jeho monitorovacími a evaluačními kritérii (.zip). Vzhledem k nadále přetrvávající epidemiologické situaci bude informační seminář uspořádán virtuální formou jako videokonference za využití komunikační platformy Microsoft Teams.

Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne v roce 2021 za účelem získání nezávislých odborných podkladů k přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády ČR o podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období let 2023 až 2029, a další aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Předmětem evaluace budou velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR k podpoře z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022. Pro tyto velké výzkumné infrastruktury bude hodnocení představovat interim evaluaci. Dále budou předmětem hodnocení také eventuální nové návrhy velkých výzkumných infrastruktur, pro něž bude evaluace představovat ex-ante hodnocení.

Kritéria způsobilosti pro předkládání eventuálních nových návrhů velkých výzkumných infrastruktur budou upřesněna do konce měsíce srpna 2020 a následně i zveřejněna na internetových stránkách MŠMT a velkých výzkumných infrastruktur.

Zástupci aktuálně financovaných velkých výzkumných infrastruktur, pro které bude hodnocení interim evaluací, budou na informační seminář pozváni automaticky prostřednictvím odpovědných osob, resp. řešitelů běžících projektů podpory.

Ostatní zájemci o účast na informačním semináři musí svůj zájem v dostatečném předstihu oznámit na adrese elektronické korespondence Mgr. Renáty Chudáčkové Renata.Chudackova@msmt.cz z odboru výzkumu a vývoje – oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT, aby obdrželi link pro připojení.

Mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne v roce 2021 podle odkazované evaluační metodiky (.zip). MŠMT žádá, aby eventuální dotazy k metodickému rámci hodnocení byly MŠMT pokládány individuální formou až po uskutečnění informačního semináře. Následně budou jakékoliv případné nejasnosti a doprovodné dotazy k metodice konzultovány i individuální cestou.

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022

 

 

Aktuality