Save-the-date: EOSC Symposium se uskuteční ve dnech 19. až 22. října 2020

Ve dnech 19. až 22. října 2020 proběhne virtuální formou největší událost pořádaná výkonnými, resp. řídícími orgány European Open Science Cloud (EOSC) s podporou sekretariátu EOSC. EOSC Symposium 2020 bude představovat událost, jež propojí výzkumné pracovníky, datové specialisty, e-infrastruktury, výzkumné infrastruktury, projekty EOSC, členy pracovních skupin EOSC a zástupce členských států EU a asociovaných zemí, aby projednali finální kroky k vytvoření první verze plnohodnotného EOSC.

Čtyřdenní program, organizovaný výkonnou a správní radou EOSC s podporou sekretariátu EOSC, bude analyzovat pokrok v implementaci EOSC po 2 letech od jeho oficiálního zahájení, a to se zaměřením na přidanou hodnotu EOSC pro vědeckou komunitu v Evropě. Příklady využití v praxi, úspěchy, neúspěchy a zkušenosti získané z prvních 2 let EOSC, avšak také diskuze o strategickém plánu výzkumu a inovací v rámci partnerství EOSC, jakožto součásti budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027), budou na programu této události, která se stane klíčovým milníkem pro zahájení druhé fáze implementace iniciativy EOSC.

Pro získání bližších informací o konání události prosím kontaktujte sekretariát iniciativy EOSC na adrese elektronické korespondence info@eoscsecretariat.eu.

Kompletní program a oficiální registrační formulář budou brzy zveřejněny.