CZECRIN podporuje klinické studie se zaměřením na léčbu COVID-19

Výzkumná infrastruktura CZECRIN (Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu) nabízí svou podporu, služby a expertízu pro všechny výzkumně orientované lékaře s cílem zapojit své síly při rychlém přístupu pro iniciaci národních a zejména nadnárodních klinických studií. CZECRIN je součástí evropské výzkumně-infrastrukturní sítě ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network).

Pro účely sdílení aktuálních informací v oblasti klinických studií v boji s koronavirem byla výzkumnou infrastrukturou založena speciální webová stránka https://www.czecrin.cz/covid-19. Hlavním zájmem výzkumné infrastruktury je prostřednictvím této webové stránky informovat nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o všech běžících, jakožto i plánovaných aktivitách směrem ke klinickému výzkumu, a tím také uvědomit další výzkumná zařízení o možné pomoci ze strany CZECRIN.

Jednou z organizačních součástí CZECRIN je mj. i NATIONAL CTUs NETWORK, tvořený zástupci oddělení klinických studií jednotlivých zdravotnických zařízení. Tato výzkumná infrastruktura se zapojila do boje s koronavirem SARS-CoV-2 – zmapovala zájem zdravotnických zařízení o zapojení se do jednotlivých klinických studií se zaměřením na léčbu pacientů s onemocněním COVID-19.

Na základě rozvíjených kontaktů primárně s jednotlivými zapojenými nemocnicemi máme ideální možnost zjistit, koordinovat a přehledně zmapovat aktivity těchto zařízení. Naším cílem je také aktivně pomoci s podporou jednotlivých zařízení v oblasti administrativních kroků a motivovat tak tyto instituce, aby se do studií opravdu zapojovaly“, říká Dr. Lenka Součková, koordinátorka NATIONAL CTUs NETWORK. Postoj jednotlivých zdravotnických zařízení k zapojení se do konkrétních studií můžete nalézt na webové stránce https://www.czecrin.cz/zdrav-zarizeni-covid-19.

Kromě této aktivity iniciovali zástupci výzkumné infrastruktury také mezinárodní studii CZECRIN COVID-19, zaměřenou na hodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinace hydroxychlorochinu a azithromycinu u hospitalizovaných pacientů s akutním respiračním postižením, vyžadujícím oxygenotherapii. V rámci tohoto kroku spojili koordinátoři studie síly se zástupci slovenské sítě SLOVACRIN. Tato spolupráce může přinést širší spektrum získaných výsledků o dopadu léčby.

Jako další krok v našich aktivitách k léčbě COVID-19 jsme iniciovali vlastní studii, která se zaměřuje nejen na klinickou účinnost a bezpečnost kombinace hydroxychlorochinu a azithromycinu, ale zabývá se také klíčovými imunologickými parametry, jejich vývojem v čase a také monitoringem specifických protilátek u pacientů s nemocí COVID-19. Spolupráce s kolegy ze slovenského hubu SLOVACRIN pro nás byla logickým krokem a věříme, že může přinést hodnotné informace při léčbě tohoto onemocnění“, řekla doc. Regina Demlová, hlavní koordinátorka CZECRIN.

Vedení CZECRIN se také rozhodlo v době epidemiologické situace nabídnout výzkumnou kapacitu i administrativní podporu dalším zařízením, které se zabývají zjištěním možné příčiny a léčbou virového onemocnění COVID-19.

Zájemci o bližší informace mohou zástupce CZECRIN kontaktovat prostřednictvím doc. MUDr. Reginy Demlové, Ph.D.; +420 725 828 385.