Radislav Sedláček zvolen novým předsedou ESFRI SWG pro zdraví a potraviny

Delegace členských států EU a asociovaných zemí sdružené v rámci Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zvolily doc. Radislava Sedláčka, Ph.D. předsedou Strategické pracovní skupiny ESFRI pro zdraví a potraviny. Tato pracovní skupina představuje jednu z odborných platforem ESFRI, zaměřující se na mapování a analýzu prostředí evropských výzkumných infrastruktur, které jsou provozovány v oblastech biologických a lékařských věd a v oblasti potravin. Jejím primárním účelem je monitorovat a hodnotit stav implementace takto zaměřených evropských výzkumných infrastruktur a identifikovat mezery v prostředí biomedicínských a potravinově zaměřených evropských výzkumných infrastruktur. Strategická pracovní skupina ESFRI pro zdraví a potraviny se zaměřuje dále i na posilování vzájemné spolupráce mezi věcně příslušnými evropskými výzkumnými infrastrukturami a tematicky příbuznými iniciativami a programy a na maximalizaci jejich přínosů a dopadů při řešení stěžejních socioekonomických výzev současnosti.

Radislav Sedláček

Radislav Sedláček je jedním z předních českých odborníků působících v oblasti molekulární genetiky a genového editování, a to zejména v přípravě genově modifikovaných myších modelů sloužících k poznání lidských nemocí. Od roku 2008 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a od roku 2012 je ředitelem velké výzkumné infrastruktury CCP (České centrum pro fenogenomiku). CCP je dlouholetým členem evropské výzkumné infrastruktury pro fenotypizaci a archivaci myších modelů INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for the Generation, Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes), přičemž díky své komplexní expertíze od tvorby mutatních modelů až po znalost studovat funkci genů nebo jejich mutací se zapojuje i do celosvětového konsorcia IMPC (International Mouse Phenotyping Consortium), s jehož členy spolupracuje na velmi ambiciózním cíli, kterým je popsání funkce všech savčích genů. V roce 2019 se CCP stalo také členem konsorcia výzkumné infrastruktury EurOPDX.

CCP – České centrum pro fenogenomiku